TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001
CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése
Szerződött támogatás összege:  1 059 999 999  Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti a Fesztiválhelyszín bővülését. A projekt infrastrukturális beruházásának eredményeként hozzájárul az itt élők életminőségének javulásához, a térség népességmegtartó erejének növekedéséhez, és a turisztikai ágazaton belül a minőségi munkahelyek teremtésében. 

A Projekt megvalósításával hozzájárul a turisztikai vonzerőt képző kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításához és fejlesztéséhez. Elsődleges cél a gasztrokultúrális örökségvédelem megalapozása és a hagyományok méltó módon történő ápolása a jövő nemzedék számára való megőrzése, valamint ennek továbbfejlesztése.

Valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljainak a megvalósítása.

A projekt leírása: A projekt célja a CsabaPark Fesztiválhelyszín komplex fejlesztése. További cél Fesztiválhelyszínek és a szolgáltatások kínálatának további kiépítése és bővítése. Ezáltal helyi és térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítása és fejlesztése valósulna meg, építve a már meglévő alapinfrastuktúrára. A fesztiválhelyszín kialakításának elsődleges célja a gasztrokultúrális örökségvédelem megalapozása, valamint az, hogy Magyarország legnagyobb gasztronómiai fesztiválja a Csabai Kolbászfesztivál méltó körülmények között, és helyszínen kerüljön megrendezésre. A város fesztiválparkjaként kiépülő CsabaPark fejlesztése több ponton és hosszabb sétákkal elérhető helyszínek kiépítésével szélesítse a fesztiválpark térképét.
A projekt főbb elemei: 

Bormúzeum- fogadóépület: Az épület Stark Adolf munkásságának elismeréseként kívánja bemutatni a szőlőtermesztés, a borkészítés hagyományait, azok eszközeit, ehhez kapcsolódó folyamatokat és leírásokat. A fogadó épület biztosítja a látogatói kényelmet, és egyben ellátja a fesztiválpark információs feladatait. Cél a Város tulajdonában álló Csabagyöngye szőlőültetvény, valamint a CsabaPark összekapcsolása.

Pálinkamúzeum-látogatóközpont: ahol a pálinkakészítés hagyományainak, valamint az ehhez kapcsolódó eszközök és dokumentumok, leírások bemutatása történik meg. – Út- menti parkolók kialakítása és a kerépártárolók telepítése.

Szabadtéri fesztiválhelyszín kialakítása (13.000 m2-en), ahol szabadtéri zenei- és kulturális nagyfesztiválok kerülnek majd megrendezésre. Szilárd burkolatú járda kialakítása, mellette zöldfelület rendezés. Háttér-infrastruktúra fejlesztése, a szórakozást szolgáló létesítmények háttér infrastruktúrával való ellátása (parkolóhelyek, járda, közművek, vizesblokk, kerékpárút, sétaút létesítése), amely a fesztiválra kilátogatók komfortérzetének növelését lesznek hivatottak szolgálni.

Eszközbeszerzés: a létesítmények működéséhez szükséges alapberendezéseket, valamint az ott bemutatásra kerülő hagyományos eszközöket foglalja magába. A beruházás egy helyi védettség alatt álló 43 ha- os erdőterületen kerül megvalósításra. Ez a környezet így már önmagában, a beruházás nélkül is látogatóvonzó, ökoturistákat csábító. A projektgazda célja mind a tervezés, mind pedig a megvalósítás során, hogy a természeti környezet a legkevesebb beavatkozásnak legyen kitéve, legkevesebb kárt szenvedje a kivitelezés során és a beruházás befejezését követően is. A beruházó nagy hangsúlyt fordít a megújuló energia hasznosítására – napenergia hasznosítás- valamint az eszközbeszerzések során az energia –és anyagtakarékos eszközök beszerzését preferálja.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. október 31.
Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-15-BC1-2016-00001