TOP-6.2.1-15-BC1 – 2016- 00001
Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a békéscsabai Százszorszép Művészeti Bázisóvodában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a békéscsabai Százszorszép Művészeti Bázisóvodában
Beruházás helye: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda (Békéscsaba, Wlassich sétány 4/1)
Szerződött  támogatás összege: 36 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A Százszorszép Művészeti Bázisóvodában (Békéscsaba, Wlassich sétány 4/1.) terveink szerint az udvar és a játszóudvar felújítása valósul meg, ennek becsült nettó költsége 26,2 millió Ft. A beruházás során tervezzük a meglévő és működésképtelen árnyékoló szerkezet átalakítását.A játszóudvar két sarkában található elavult, korhadt faszerkezetű tárolók helyén tervezünk létesíteni 2db több funkciójú építményt. Tervezzük megszüntetni a meglévő pancsolókat és burkolt felülettel ellátni, valamint a meglévő íves ülőpadot felújítani.
A meglévő burkolatok szükség szerinti javítása, felújítása és különböző korosztályoknak megfelelő, gyermekek fejlődését segítő új játszó eszközök telepítése fog megtörténni a kivitelezés során.
A növényállomány tekintetében a települési klímát tűrő, kicsi fenntartási igényű, az óvodai időszakhoz igazított növényeket (pl. cserjék virágzási időszaka tavasz vagy kora ősz) alkalmazunk, melyek nem mérgezőek, nem szúrósak. Nem tervezzük a meglévő zöldterület csökkentését.
A projekt leírása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki e projekt megvalósításával a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztését, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését. Az önkormányzat fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.
Projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-BC1 – 2016- 00001