TOP-6.2.1-15-BC1 – 2016- 00002
Családbarát, Munkába Állást Segítő Közszolgáltatás Fejlesztése A Békéscsabai Lenkey Utcai Óvodában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Beruházás helye: Lenkey Utcai Óvodában (Békéscsaba, Lenkey utca 12.)
Projekt címe: Családbarát, Munkába Állást Segítő Közszolgáltatás Fejlesztése A Békéscsabai Lenkey Utcai Óvodában
Szerződött támogatás összege: 140 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja:

A Lenkey Utcai Óvodában (Békéscsaba, Lenkey utca 12.) a tervezettek szerint sor kerül egy melléképület lebontása után felépített új épületben fejlesztő szoba és tornaszoba kialakítására. Az építés becsült nettó költsége 97,4 millió Ft.

Ezzel egyidejűleg energiahatékonysági korszerűsítést is tervezünk, ami magába foglalja a homlokzat utólagos hőszigetelését, központi fűtési valamint elektromos rendszer átalakítását.

A meglévő főépület bővítését úgy tervezzük, hogy az új épületrész oldalhatárra kerül, a meglévő főépülethez zárt folyosóval csatlakozóan. Az új épületrészben az óvodák tervezési előírásai szerint jelenleg hiányzó, de funkcionálisan szükséges helyiségeket (fejlesztőszobát, tornaszobát, iroda helyiséget, mosó konyhát, személyzeti öltöző- mosdó-WC blokkot) helyezünk el.

Az új épületrész a rossz állapotban lévő melléképület és a mellette lévő burkolt felület egy részére kerülne (meglévő zöld területen építés nem történik), ezért a melléképületek bontásra kerülnek, továbbá lebontanánk a nem megfelelő helyen lévő babaházat.

Tervezzük az udvar átalakítását a pihenő – játszó – sportolási funkciók figyelembevételével. A tervezett beruházás zöldterület csökkenést nem eredményez.

A fejlesztések során az előírt akadálymentesítési előírások is megvalósításra kerülnek.

A projekt leírása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata célul tűzte ki e projekt megvalósításával a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztését, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését. Az önkormányzat fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. dssssaa
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.
Projekt azonosítószáma: TOP-6.2.1-15-BC1 – 2016- 00002