TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00001 Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a Békéscsaba, Szegfű utca 11. szám alatti óvodában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a Békéscsaba, Szegfű utca 11. szám alatti óvodában”
Beruházás helye: Tündérkert Óvoda egyik telephelye, Békéscsaba, Szegfű utca 11.
Szerződött támogatás összeg: 105 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  100%
A projekt célja: Átfogó célok 

A projekt hosszú távú célja akként fogalmazható meg, hogy a nevelésben, illetve Békéscsaba városában olyan korszerű, modern, magas minőségi ellátást biztosító intézmény működjön, amely biztosítja az óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését. A megvalósuló fejlesztés következtében javulnak az óvodai ellátás körülményei, ezáltal a gyermekközpontú nevelés további fejlesztése is megvalósulhat.

Specifikus célok

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos rövid távú célkitűzések:

1./ a 3-6 éves korosztály számára az Alapító Okiratban maximálisan meghatározott férőhelyeken a fejlesztés eredményeképpen magasabb minőségi ellátásban részesüljenek a gyerekek,

2./ a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek befogadása.

Elvárt eredmények

Az érintett óvodákban és bölcsődékben a 3-6 éves korú gyermek magas színvonalú ellátásának biztosítása.
A projektünk megvalósításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben, területeken lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
Valamint a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez járul hozzá a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei és az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése a projekt megvalósításával a fő cél.

A projekt leírása:  

Tündérkert Óvoda egyik telephelyének, Békéscsaba, Szegfű utca 11. fejlesztése
Az intézmény felújítással érintett óvodai férőhelyeinek száma 75 fő.

A meglevő épületben az eredeti funkciókat megmaradtak, felújítási munkák történtek. Ezzel egyidejűleg energiahatékonysági korszerűsítés is megvalósult, amely magába foglalja a homlokzat utólagos hőszigetelését, homlokzati nyílászárók cseréjét, zárófödém utólagos hőszigetelését, központi fűtés, valamint komplett elektromos rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását. Az elavult, gazdaságtalanul működő radiátorok cseréjét, radiátorok hőleadásának szabályozhatósága érdekében szelepek kerültek beépítésre, megtörtént a HMV rendszer felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása. A komplett elektromos hálózat felújításra került, ami tartalmazza a világítótestek cseréjét is.
A melegvízellátás korszerűsítése állótárolós vízmelegítő beépítésével került megoldásra, illetve háztartási méretű napelemes kiserőmű (HMKE) beépítésére is sor került.
A fejlesztés eredményeként az óvoda meglévő főépületének bővítése úgy került kialakításra, hogy a meglévő épület rendszerében, annak folytatásaként került elhelyezésre a jelenlegi folyosóról nyíló új épület. Ebben a részben lett kialakítva az eddig hiányzó fejlesztőszoba, tornaszoba, szertár, valamint az akadálymentes WC. A projekt megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményei szerint új akadálymentes bejárat, külső rámpa kialakítására is sor került.

Projekt befejezési dátuma:  2018.12.31
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00001