TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00001 Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a Békéscsaba, Szegfű utca 11. szám alatti óvodában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a Békéscsaba, Szegfű utca 11. szám alatti óvodában”
Beruházás helye: Tündérkert Óvoda egyik telephelyének, Békéscsaba, Szegfű utca 11.
Szerződött támogatás összeg: 105 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  100%
A projekt célja:  Átfogó célokA projekt hosszú távú célja akként fogalmazható meg, hogy a nevelésben, illetve Békéscsaba városában olyan korszerű, modern, magas minőségi ellátást biztosító intézmény működjön, amely biztosítja az óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését. A megvalósuló fejlesztés következtében javulnak az óvodai ellátás körülményei, ezáltal a gyermekközpontú nevelés további fejlesztése is megvalósulhat.

Specifikus célok

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos rövid távú célkitűzések:

1./ a 3-6 éves korosztály számára az Alapító Okiratban maximálisan meghatározott férőhelyeken a fejlesztés eredményeképpen magasabb minőségi ellátásban részesüljenek a gyerekek,

2./ a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek befogadása.

Elvárt eredmények

Az érintett óvodákban és bölcsődékben a 3-6 éves korú gyermek magas színvonalú ellátásának biztosítása.
A projektünk megvalósításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben, területeken lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
Valamint a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez járul hozzá a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei és az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése a projekt megvalósításával a fő cél.

A projekt leírása:  

Tündérkert Óvoda egyik telephelyének, Békéscsaba, Szegfű utca 11. fejlesztése
Az intézmény felújítással érintett óvodai férőhelyeinek száma 75 fő.

A meglevő épületben az eredeti funkciókat megmaradnak, felújítási munkák lesznek. Ezzel egyidejűleg energiahatékonysági korszerűsítést is megvalósul, amely magába foglalja a homlokzat utólagos hőszigetelését, homlokzati nyílászárók cseréjét, zárófödém utólagos hőszigetelését, központi fűtés, valamint komplett elektromos rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását. Tervezzük a jelenlegi elavult, gazdaságtalanul működő radiátorok cseréjét, radiátorok hőleadásának szabályozhatósága érdekében szelepek beépítését, a HMV rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását. Tervezzük a komplett elektromos hálózat felújítását, ami tartalmazza a világítótestek cseréjét is.
Háztartási méretű napelemes kiserőmű (HMKE) létesítését tervezzük.
A meglévő épület rendszerében, annak folytatásaként kerül elhelyezésre a jelenlegi folyosóról nyílóan az új épületbővítés. A bővítményben alakítjuk ki a hiányzó funkciók helyiségeit. Itt egy előtérrel csatlakozik egymáshoz a meglévő és az új épületrész, amely szélfogóként is szolgál. Ebből fog nyílni az akadálymentes WC, a közlekedő, ahonnan a tornaszoba, szertár és a fejlesztő szoba közelíthető majd meg.
Az felújításra kerülő épület: nettó hasznos alapterülete 366,48 m2, a tervezendő új épület nettó hasznos alapterülete 140,86 m2.

Projekt tervezett befejezési dátuma:  2018.12.31
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00001