TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00002 Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a Békéscsaba, Lencsési út 15. szám alatti óvodában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a Békéscsaba, Lencsési út 15. szám alatti óvodában”
Beruházás helye:  Lencsési Óvoda „Zöldovi”  (Békéscsaba, Lencsési út 15.)
Szerződött támogatás összege:  110 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  100%
A projekt céljai:  Átfogó célok

A projekt hosszú távú célja akként fogalmazható meg, hogy a nevelésben, illetve Békéscsaba városában olyan korszerű, modern, magas minőségi ellátást biztosító intézmény működjön, amely biztosítja az óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését. A megvalósuló fejlesztés következtében javulnak az óvodai ellátás körülményei, ezáltal a gyermekközpontú nevelés további fejlesztése is megvalósulhat.

Specifikus célok

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos rövid távú célkitűzések:

1./ a 3-6 éves korosztály számára az Alapító Okiratban maximálisan meghatározott férőhelyeken a fejlesztés eredményeképpen magasabb minőségi ellátásban részesüljenek a gyerekek,

2./ a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek befogadása.

Elvárt eredmények

Az érintett óvodákban és bölcsődékben a 3-6 éves korú gyermek magas színvonalú ellátásának biztosítása.
A projektünk megvalósításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben, területeken lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
Valamint a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez járul hozzá a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei és az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése a projekt megvalósításával a fő cél.

A projekt tartalmának bemutatása: Az intézmény felújítással érintett óvodai férőhelyeinek száma 75 fő.

A fejlesztés eredményeként az óvoda meglévő főépületének bővítése úgy került kialakításra, hogy a meglévő épület rendszerében, annak folytatásaként került elhelyezésre a jelenlegi folyosóról nyíló új épület. Itt egy előtérrel csatlakozik egymáshoz a meglévő és új épületrész, amely szélfogóként is funkcionál. Ebben a részben került kialakításra az eddig hiányzó fejlesztőszoba, tornaszoba és szertár.

A melegvíz-ellátás korszerűsítése állótárolós vízmelegítő beépítésével került megoldásra, illetve háztartási méretű napelemes kiserőmű beépítésére is sor került. Ezzel egyidejűleg energiahatékonysági korszerűsítés is történt, ami magába foglalja a homlokzat utólagos hőszigetelését, a korábban ki nem cserélt homlokzati nyílászárók cseréjét, zárófödém utólagos hőszigetelését, központi fűtési, valamint komplett elektromos rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását.

Az elavult, gazdaságtalanul működő gázkazánok, radiátorok szükség szerint ki lettek cserélve. A radiátorok hőleadásának szabályozhatósága érdekében szelepek beépítésével történt, a HMV rendszer felülvizsgálatának és szükség szerinti átalakításának megfelelően. A komplett elektromos hálózat is felújításra került, ami tartalmazza a világítótestek cseréjét.
A projekt megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményei szerint új akadálymentes bejárat, külső rámpa, akadálymentes WC kialakítására került sor.

 

Projekt befejezési dátuma:  2018.12.31
Projekt azonosító száma:  TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00002