TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00002 Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a Békéscsaba, Lencsési út 15. szám alatti óvodában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése a Békéscsaba, Lencsési út 15. szám alatti óvodában”
Beruházás helye:  Lencsési Óvoda „Zöldovi”  (Békéscsaba, Lencsési út 15.)
Szerződött támogatás összege:  110 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  100%
A projekt céljai:  Átfogó célok

A projekt hosszú távú célja akként fogalmazható meg, hogy a nevelésben, illetve Békéscsaba városában olyan korszerű, modern, magas minőségi ellátást biztosító intézmény működjön, amely biztosítja az óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését. A megvalósuló fejlesztés következtében javulnak az óvodai ellátás körülményei, ezáltal a gyermekközpontú nevelés további fejlesztése is megvalósulhat.

Specifikus célok

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos rövid távú célkitűzések:

1./ a 3-6 éves korosztály számára az Alapító Okiratban maximálisan meghatározott férőhelyeken a fejlesztés eredményeképpen magasabb minőségi ellátásban részesüljenek a gyerekek,

2./ a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek befogadása.

Elvárt eredmények

Az érintett óvodákban és bölcsődékben a 3-6 éves korú gyermek magas színvonalú ellátásának biztosítása.
A projektünk megvalósításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben, területeken lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
Valamint a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez járul hozzá a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei és az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése a projekt megvalósításával a fő cél.

A projekt tartalmának bemutatása:  Az intézmény felújítással érintett óvodai férőhelyeinek száma 75 fő.

A meglevő épületben az eredeti funkciókat megtartjuk. A meglévő épületben felújítási munkákat tervezünk. Ezzel egyidejűleg energiahatékonysági korszerűsítést tervezünk, ami magába foglalja a homlokzat utólagos hőszigetelését, a korábban ki nem cserélt homlokzati nyílászárók cseréjét, zárófödém utólagos hőszigetelését, központi fűtési, valamint komplett elektromos rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását. Tervezzük a jelenlegi elavult, gazdaságtalanul működő gázkazánok, radiátorok szükség szerinti cseréjét. A radiátorok hőleadásának szabályozhatósága érdekében szelepek beépítését, a HMV rendszer felülvizsgálatát és szükség szerinti átalakítását tervezzük megvalósítani. Tervezzük a komplett elektromos hálózat felújítását, ami tartalmazza a világítótestek cseréjét is.
Háztartási méretű napelemes kiserőmű (HMKE) létesítését tervezzük.
A meglévő épület rendszerében, annak folytatásaként kerül elhelyezésre a jelenlegi folyosóról nyílóan az új épületbővítés. A bővítményben alakítjuk ki a megkívánt, hiányzó funkciók helyiségeit. A felújításra kerülő épület: nettó hasznos alapterület 372,9 m2, a tervezendő új épület nettó hasznos alapterülete 140,86 m2.

Projekt tervezett befejezési dátuma:  2018.12.31
Projekt azonosító száma:  TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00002