TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00003 Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán a 3. számú bölcsődében (Wlassics sétány 4.)

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán a 3. számú bölcsődében (Wlassics sétány 4.)”
Beruházás helye:  „3. számú Bölcsőde” (Békéscsaba, Wlassics sétány 4.)
Megítélt összeg:  120 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  100%
A projekt céljai:  Átfogó célok

A projekt hosszú távú célja akként fogalmazható meg, hogy a nevelésben, illetve Békéscsaba városában olyan korszerű, modern, magas minőségi ellátást biztosító intézmény működjön, amely biztosítja az óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését. A megvalósuló fejlesztés következtében javulnak az óvodai ellátás körülményei, ezáltal a gyermekközpontú nevelés további fejlesztése is megvalósulhat.

Specifikus célok

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos rövid távú célkitűzések:

1./ a 3-6 éves korosztály számára az Alapító Okiratban maximálisan meghatározott férőhelyeken a fejlesztés eredményeképpen magasabb minőségi ellátásban részesüljenek a gyerekek,

2./ a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek befogadása.

Elvárt eredmények

Az érintett óvodákban és bölcsődékben a 3-6 éves korú gyermek magas színvonalú ellátásának biztosítása.
A projektünk megvalósításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben, területeken lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
Valamint a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez járul hozzá a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei és az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése a projekt megvalósításával a fő cél.

A projekt tartalmának bemutatása: A fejlesztés eredményeként a bölcsőde meglévő főépületének bővítése úgy került kialakításra, hogy a meglévő épület rendszerében, annak folytatásaként került elhelyezésre a jelenlegi folyosóról nyíló új épület.
Itt egy előtérrel csatlakozik egymáshoz a meglévő és az új épületrész. Ebben a gondozási egységben került kialakításra a játszóház, a multifunkciós terem, a vasaló-tisztaruha raktárhelyiség, valamint az akadálymentes WC. Szükségessé vált egy darab akadálymentes parkoló kialakítása a gazdasági udvar egy részéből. Az intézmény férőhelyeinek száma 24 fővel emelkedett a felújítás során.
Energetikai korszerűsítést is történt: a homlokzat utólagos hőszigetelése, valamint a nyílászárók cseréje. Megvalósult a gazdaságtalanul működő kazán, valamint a radiátorok cseréje. A melegvíz-ellátáskorszerűsítése állótárolós vízmelegítő beépítésével került megoldásra. A komplett elektromos hálózat felújítása is megtörtént, amely tartalmazza a világítótestek cserjét is. Háztartási méretű napelemes kiserőmű beépítésére is sor került.
A projekt megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményei szerint új akadálymentes bejárat, külső rámpa kialakítására is sor került.
A tervezéskor, és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok 
maradéktalanul betartásra kerültek. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében az ÜHG kibocsátás csökkenni fog. A projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelent, valamint klímakockázati tényezője sincs. A projektgazda vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.
Projekt tervezett befejezési dátuma:  2019.03.31
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00003