TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00003 Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán a 3. számú bölcsődében (Wlassics sétány 4.)

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Családbarát, munkába állást segítő közszolgáltatás fejlesztése Békéscsabán a 3. számú bölcsődében (Wlassics sétány 4.)”
Beruházás helye:  „3. számú Bölcsőde” (Békéscsaba, Wlassics sétány 4.)
Megítélt összeg:  120 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  100%
A projekt céljai:  Átfogó célok

A projekt hosszú távú célja akként fogalmazható meg, hogy a nevelésben, illetve Békéscsaba városában olyan korszerű, modern, magas minőségi ellátást biztosító intézmény működjön, amely biztosítja az óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését. A megvalósuló fejlesztés következtében javulnak az óvodai ellátás körülményei, ezáltal a gyermekközpontú nevelés további fejlesztése is megvalósulhat.

Specifikus célok

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztéssel kapcsolatos rövid távú célkitűzések:

1./ a 3-6 éves korosztály számára az Alapító Okiratban maximálisan meghatározott férőhelyeken a fejlesztés eredményeképpen magasabb minőségi ellátásban részesüljenek a gyerekek,

2./ a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek befogadása.

Elvárt eredmények

Az érintett óvodákban és bölcsődékben a 3-6 éves korú gyermek magas színvonalú ellátásának biztosítása.
A projektünk megvalósításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben, területeken lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
Valamint a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítéséhez járul hozzá a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
A gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei és az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése a projekt megvalósításával a fő cél.

A projekt tartalmának bemutatása:  Az intézmény/szolgáltatás fejlesztéssel (felújítás, átalakítás, bővítés, korszerűsítés) érintett bölcsődei férőhelyeinek száma 132 fő.
Az intézmény/szolgáltatás új bölcsődei férőhelyeinek száma 24 fő.
A bölcsőde működése során igény merült fel további egy bölcsődei gondozási egység, multifunkciós terem, vasaló-tisztaruha raktárhelyiségek kialakítására. A meglévő bölcsőde adottságait és a korábbi fejlesztésre (DAOP-4.1.3/B-11-2012-0002 azonosítószámú pályázat) vállalt fenntartási kötöttségek figyelembevételével a gondozási egység, a multifunkciós terem, a vasaló-tisztaruha raktárhelyiségek kialakítása a meglévő épületen belül történik. A gondozási egység kialakítása a meglévő játszóházi egység átalakításával történik, az elvett játszóházi funkció visszaadása céljából a meglévő épület folytatásaként, új épületrészt építünk és itt helyezzük el a játszóházat. A korábbi fejlesztés során ki nem cserélt homlokzati nyílászárók cseréjét valósítjuk meg. Szükséges 1 db akadálymentes parkolót a bölcsőde gazdasági udvarrészen lesz kialakítva. A további 2 db parkoló a környéken lévő parkolóhelyek megfelelően tudják biztosítani. Háztartási méretű napelemes kiserőmű (HMKE) tervezünk létesíteni.
A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartjuk. A projektnek előreláthatólag klímakockázati tényezője nem lesz.Pályázó vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, valamint a költségvetés megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak.
Projekt tervezett befejezési dátuma:  2018.12.31
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.2.1-16-BC1-2017-00003