TOP-6.3.2-16-BC1-2017-00001 CsabaPark és környezete fejlesztése a TOP 6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat keretében

 
Kedvezményezett konzorciumvezető neve:  BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: CsabaPark és környezete fejlesztése a TOP 6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása” című pályázat keretében
Beruházás helye: CsabaPark területe, Szabó Pál tér, Haán Lajos tér
Megítélt összeg:  738 999 998 Ft
Támogatás aránya:  100 %
A projekt célja:  A projekt célja, hogy a tájépítészeti beruházás megvalósítása, a zöld-infrastruktúra fejlesztés, és az ehhez kapcsolódó létesítmények javítsák a települések általános környezeti állapotát, segítsék a település fenntartható fejlődési pályára állítását. A fenntartható fejlődés elve alapján az egyedi vonzerők kihasználásával, a társadalom széles rétegeit érintő szolgáltatások nyújtásával versenyképes komplex turisztikai termékek kialakítása, hatékony marketing munkával azok megfelelő piacokra juttatása.

A projekt – a Dél-Alföld természeti adottságainak jobb kihasználása érdekében e minőségi fejlesztések révén – a városlakók, valamint a régióba látogatók, hagyományainkat, természeti adottságainkat megismerni akaró, idejük nagy részét aktív pihenéssel, sportolással eltölteni szándékozó turisták igényeinek kiszolgálását célozza. A beruházó a fejlesztéssel egy országhatárokon átnyúló, kiemelkedő nemzetközi turisztikai attrakció-komplexumot kíván megvalósítani.

A CsabaPark bővítési koncepciójának kidolgozásakor célként lett megfogalmazva a település általános környezeti állapotának javítása, illetve a fenntartható fejlődés elősegítése, ezzel is hozzájárulva a város lakosságának megtartásához.

A projekt fontos célkitűzése a CsabaPark területének környezettudatos, család- és klímabarát fejlesztése a környezeti fenntarthatóság követelményeit szem előtt tartva. Cél, hogy a fesztiválhelyszín segítséget nyújtson a családok és a fiatalok számára szabad idejük hasznos eltöltéséhez.

A CsabaPark területén szervezett rendezvények során megvalósul az önkormányzat és a helyi vállalkozások együttműködése.

A projekt leírása:  

A projekt fő elemei:

Rekortán futópályaburkolat építése

A futás, kocogás, gyaloglás vagy egy könnyed séta legideálisabb környezete egy olyan erdőterület, amely akár néhány perces sétával könnyen megközelíthető, pihenőhelyekkel, illetve egyéb mozgásra alkalmas eszközökkel rendelkezik. Békéscsabán az atlétika, mint sportág nagy hagyományokkal és szép eredményekkel büszkélkedhet. A futást, gyaloglást sok békéscsabai lakos űzi hobbisportként. Ez volt az egyik oka annak, hogy a Parkerdő területére lett tervezve egy korszerű gumiborítású futópálya. A rekortán futópálya a Parkerdő területén, az erdő nyiladékait követve mintegy 3,5 km hosszúságban kerül kialakításra.

Volt Trófea szálló épületének felújítása (Trófea szolgáltatóház kialakítása)

A CsabaPark rendezvényeinek szervezéséhez, a park irányításához szükséges egy olyan központi épület, ahol irodák, illetve a kilátogatók részére fogadóhely kerül kialakításra. A volt Trófea szálló központi elhelyezkedése indokolta azt, hogy ebben az épületben kerüljenek a tervezett funkciók megvalósításra. Ehhez az épület teljes felújítása és olyan helyiségek kialakítása szükséges, amelyek a Park könnyebb, gördülékenyebb működését biztosítják. A projekt keretén belül az épület külső-belső felújítása, energetikai fejlesztése (nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés, homlokzatszigetelés), valamint környezetének rendezése fog megtörténni.

Csabai Kolbász tematikus élménypark kialakítása

A Csabai kolbász világszerte ismert, amely kifejezetten csak Békéscsabához köthető. A korábbi fejlesztés kapcsán kialakított „Óriások konyhája” tematikus játszótér méltó folytatásaként egy, a Csabai kolbászhoz kapcsolható, tematikus elemeket felvonultató játszótér kerül megépítésre, amely „elődjéhez” hasonlóan a gasztronómiát helyezi előtérbe. A játszópark a Körte sori fogadóépület mellett kerül elhelyezésre, amelynek minden eleme egyedi elemként kerülne fejlesztésre és később minősítésre.

Sétányok, tematikus sétautak

Az eddig megvalósított fejlesztések között a Parkerdő területi kiterjedése miatt nem alakulhatott ki szoros kapcsolat. A sétautak ezt a szerepet betöltve, mint kapcsok fogják összevonni és egy egységgé formálni a Park épületeit és olyan tematikus sétautakat hoznak létre, ahol megismerhető a környék növény- és állatvilága is. A fejlesztési területen 5,2 km sétaút kerül kialakításra, amely fakivágás nélkül a meglévő nyiladékokat követve kerül kiépítésre. A sétaút szórt mulcs borítással, csak természetes anyagok felhasználásával, a korábban kialakított erdei tó környékén pedig térvilágítással ellátott szilárd burkolatú sétány kerül megépítésre.

Utcabútorok kihelyezése, zöldfelület megújítás, beteg fák eltávolítása

A pályázat koncepciójához maximálisan illeszkedve a Parkerdő attrakciókkal érintett teljes területén és annak környezetében az erdő beteg fáinak eltávolítása, zöldfelület rendezése és fatelepítés fog megvalósulni. A forgalmas útszakaszok határán védő cserjesáv kerül telepítésre, valamint az attrakciók környezetében a teljes zöldfelület rendezése fog megtörténni. Ezen elemhez kapcsolódóan utcabútorok kerülnek kihelyezésre, bemutatóhelyek és – a korábbi ütemben megkezdett –  tűzrakóhelyek további helyekkel való bővítése fog megtörténni.

Lencsési lakótelep tereinek megújítása

A fenti területekhez szorosan nem kötődő, azonban koncepciójában hasonló fejlesztésekkel kerül megújításra a Szabó Pál téri zöldterület, a játszótér, valamint a Haán Lajos tér is. A fejlesztések kapcsán az említett két területen a zöldfelületek teljes megújítása, utcabútorok kihelyezése, a meglévő játszótér bővítése és sétányok, pihenőhelyek kialakítása fog megtörténni.

Projekt tervezett befejezése:  2020.10.31
Pályázati kiírás megnevezése:  TOP-6.3.2-16