TOP-6.3.3-16-BC1-2017-00001
Békéscsaba csapadék és belvízhálózat fejlesztése

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Békéscsaba csapadék és belvízhálózat fejlesztése
Szerződött támogatás összeg:  350.000.000,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:  A beruházás célja a Keleti kertek (Szöcske utca, Bogár utca, Rózsakertutca, Buzogány utca, Tücsök utca) és Kastélyszőlők (Gulyás utca) területek csapadékvíz
károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúra létrehozása, a csapadékvíz elvezetési
problémák megoldása, a biztonságos csapadékvíz elvezetés kiépítése, valamint a lakossági, és
önkormányzati vagyon védelme. További cél a Bethlen utcán jelenleg meglévő nyílt
csapadékelvezető árok átalakítása biztonságosabb zárt rendszerű csapadékcsatornává.
A fejlesztés során 591,0 méter nyílt csapadékelvezető árok zárt csatornává történő átépítése,
2014,6 méter nyílt csatorna felújítása, valamint 3017,5 méter új nyílt és 580,8 méter új zárt
csapadékvíz-elvezető csatorna építése valósul meg. Ez mindösszesen 6203,9 méter
csapadékvíz-elvezető csatorna megépítését eredményezi.
Összesített létesítmény jegyzék

  nyílt szakasz

(fm.)

Zárt Ø30

(fm.)

Zárt Ø 50

(fm.)

Zárt Ø 100

(fm.)

Bethlen u. 183,0 5,0 3,0 591,0
Keleti kertek 3687,7 255,8
Kastélyszőlők 1161,4 317,0
Összesen: 5032,1 577,8 3,0 591,0
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. szeptember 30.
Pályázati azonosítószáma:  TOP-6.3.3- 16-BC1- 2017-00001