TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00002
Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
Beruházás helye: Békéscsaba Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Szerződött támogatás összege: 132 400 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását tűzte ki a fejlesztéssel. Az épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése által a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása csökken, valamint a megújuló energiaforrások használatának növelése valósul meg.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításával hozzájárult az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre, és a megújuló energia részarányának növeléséhez.

A projekt leírása: A fejlesztés során az iskola főépületének külső falai, az épület tetőfödémje hőszigetelésre kerültek. Az épület homlokzati ablakai és ajtói is cserére kerültek. Az épület fűtését 1 db 100 kW teljesítményű kondenzációs kazán biztosítja. A hőleadó rendszer korszerűsítésére is sor került, a szükséges helyeken radiátor-, vezeték-, és szerelvény cseréjére került sor. Minden radiátorra új termosztatikus radiátorszelepeket szereltek fel. Az új kazánház az iskolaépületben került kialakításra. A melegvíz termelés az újonnan telepített kondenzációs kazánnal, indirekt fűtési tárolóval történik. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer kiépítését tartalmazza.

A projekt megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményei szerint: új akadálymentes bejárat, külső rámpa, akadálymentes WC kialakítására került sor. A tervezéskor, és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok maradéktalanul betartásra kerültek. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében az ÜHG kibocsátás csökkenni fog. A projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelent, valamint klímakockázati tényezője sem lesz. Projektgazda vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

Várható eredmények:
Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (t): 39,58
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): 141 079,9700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia felhasználás-csökkenés (PJ/év): 0,0003
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása (MW): 0,0150
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2): 1 149,36

Projekt befejezési dátuma: 2018. október 31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00002