TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00002
Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
Beruházás helye: Békéscsaba Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Szerződött támogatás összege: 132 400 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja:  A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú város Önkormányzata az intézmény hatékonyabb energiafelhasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását segíti elő a fejlesztés során. Az épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése által a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása csökken, valamint a megújuló energiaforrások használata nő.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre, és a megújuló energia részarányának növeléséhez.

A projekt leírása: A fejlesztés során az iskola főépületének külső falai, az épület tetőfödémje hőszigetelésre kerülnek. Az épület homlokzati ablakai és ajtói is cserére kerülnek. Az épület fűtését 1 db 100 kW teljesítményű kondenzációs kazán fogja biztosítani. A hőleadó rendszer korszerűsítésére is sor kerül, a szükséges helyeken radiátor-, vezeték-, és szerelvény csere történik. Minden radiátorra új termosztatikus radiátorszelepek kerülnek felszerelésre. Az új kazánház az iskolaépületben kerül kialakításra. A melegvíz termelés az újonnan telepített kondenzációs kazánnal, indirekt fűtési tárolóval fog történni. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer kiépítését tartalmazza. A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni: új akadálymentes bejárat, külső rámpa, akadálymentes WC kialakításával. A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok maradéktalanul betartásra kerülnek. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében a ÜHG kibocsátás csökkenni fog. A projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelent, valamint klímakockázati tényezője sem lesz. Projektgazda vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

Várható eredmények:
Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (t): 39,58
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): 141 079,9700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia felhasználás-csökkenés (PJ/év): 0,0003
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása (MW): 0,0150
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2): 1 149,36

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. március 31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00002