TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00003
Energetikai korszerűsítés a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Energetikai korszerűsítés a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolában
Beruházás helye:  Petőfi Utcai Általános Iskola
Szerződött támogatás összege: 178 700 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását tűzte ki a fejlesztéssel. Az épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése által a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása csökken, valamint a megújuló energiaforrások használatának növelése valósul meg.

A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre, és a megújuló energia részarányának növeléséhez.

A projekt leírása: A Petőfi Utcai Általános Iskola több épületrészből áll: a helyi védelem alatt álló főépület, a helyi védelem alatt nem álló főépület bővítményei (zsibongó és 3 emeletes épületrész), a tornaterem, és a hozzá kapcsolódó épületrészek (technikaterem és a fölötte lévő tetőtéri tanterem, korábban tornaszoba). 

Az épület helyi építészeti értékvédelem alatt álló részein az alábbi fejlesztések történtek: a meglévő homlokzati nyílászárók felújításra kerültek, melynek során a belső ablakszárny újra gyártásra, míg a tok és a külső ablakszárny felújításra kerültek. A homlokzati ajtók nem kerültek felújításra, az épület ezen területeinek jelenlegi állapotában megtalálható nem védett udvari fém keretű homlokzati nyílászárói alumínium szerkezetű hőszigetelt nyílászárókra kicserélése megtörtént.
Az épületnek ezen a területein a pincefödém és a padlásfödém szigetelésre került. 
A főépület zsibongója és a nem védett bővítmény esetében történő fejlesztések: a külső falak hőszigetelésre került. Az épület tetőfödémjei szigetelésére is sor került, tetőfödémje azon a területen, ahol komfortteret határol – szigetelésre került. Az épület homlokzati ablakai és ajtói cserére kerültek.
A helyi védelem alatt nem álló tornaterem épületrészen történő fejlesztések: a meglévő homlokzati nyílászárók felújítására és szükség szerint cserére is sor került. Az épület ezen részén a tetőszerkezet szigetelésre került. A külső falak hőszigetelésre kerültek. 
A technikaterem és a fölötte lévő tetőtéri tanterem, korábban tornaszoba esetében történő fejlesztések: a külső falak hőszigetelésre kerültek. A tetőtér beépítéses épületrész térelhatároló szerkezete szigetelésre kerültek. Az épület homlokzati ablakai és ajtói cserére kerültek. 
A hőleadó rendszer felújítása, szükséges helyeken radiátor-, vezeték-, szerelvény cserére került sor. Minden radiátorra új termosztatikus radiátorszelepek kerültek felszerelésre. A projekt során a napelemes rendszer beépítése megtörtént. A projekt megvalósítása során a meglévő épület adottságaihoz mérten a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek megfelel.
A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartásra kerültek. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében a ÜHG kibocsátása csökkenni fog. A projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelent, valamint a klímakockázati tényezője sem lesz. Projektgazda vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

Várható eredmények:
Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (t): 45,47
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): 192 569,9500
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia felhasználás-csökkenés (PJ/év): 0,0005
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása (MW): 0,0150
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2): 4 124, 2800

Projekt befejezési dátuma: 2018. október 31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00003