TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00004
Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba erzsébethelyi (jaminai) Madách Utcai Általános Iskolában

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Békéscsaba erzsébethelyi (jaminai) Madách Utcai Általános Iskolában
Beruházás helye:  Madách Utcai Általános Iskola
Szerződött támogatás összege: 160 200 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását valósítja meg a fejlesztés során. Az épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése által a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása csökken, valamint a megújuló energiaforrások használata nő.

A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre, és a megújuló energia részarányának növeléséhez.

A projekt leírása: A pályázatban az iskola két épülete vett részt. A főépület külső falai, tetőfödémjei és árkádfödémjei hőszigetelésre kerültek. Az épület homlokzati ablakai és ajtói cserére kerültek. 
Az emelet ráépítéses eredeti épület és bővítmény épületrész fűtési rendszere egyesítésre került és a továbbiakban a tanépület fűtése önálló rendszerként működik. Az eredeti épületben található kazánház korszerűsítése megtörtént a projekt keretében, amely tartalmazza a kondenzációs kazánok beépítését és a bővítmény épület fűtési rendszerének leválasztását. A hőleadó rendszer kora és állapota miatt korszerűsítésre került. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer kiépítését tartalmazta. 
A projekt megvalósítása során az épület projektarányos akadálymentesítése megtörtént.
A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok maradéktalanul betartásra kerültek. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében a ÜHG – kibocsátása csökkenni fog, a projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelent, valamint a klímakockázati tényezője sem lesz. Pályázó vállalja a projekt 5 éves
fenntartási kötelezettségét.Várható eredmények:
Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (t): 58,2700
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): 246 959,9400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia felhasználás-csökkenés (PJ/év): 0,0007
Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása (MW): 0,0150
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2): 2 883,0300
Projekt befejezési dátuma: 2018. október 31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00004