TOP-6.6.1-15-BC1 – 2016-00001
Erzsébethelyi (Jaminai) városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése

Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Erzsébethelyi (Jaminai) városrész egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 350.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:  A jaminai városrész központjában található rendelőintézet épületét eredetileg katolikus templomnak tervezték, az 1960-as évek második felében alakították orvosi rendelővé. Az épület használatának mintegy fél évszázados időszakában jelentős átalakítás, felújítás nem történt, ezért állapota elhasználódott, elavult.  

A rendelőintézetben jelenleg 6+1 háziorvosi szolgálatban, 13.073 fő ellátása történik, mely 21%-a a városban ellátásra jogosultaknak. Az infrastrukturális hiányosságok következtében a jogosultak számos területen hézagosan jutnak ellátáshoz, a helyiségek nem felelnek meg a jogszabályi feltételeknek, a túlzott zsúfoltság jellemző. A gyermekorvosi rendelőnél hiányzik a szabályszerűen kialakított váró helyiség, a védőnői szolgálatnál nincs munkaszoba, valamint további speciális vizsgálatokhoz szükséges helyiség. A vizesblokkok hiányosak, multifunkciós helyiséggel, továbbá babakocsi tárolóval sem rendelkezik az épület.

A tervezett beruházás során a jelenlegi rendelő épületének átalakítása, korszerűsítése mellett szükséges annak bővítése is a közvetlenül mellé épített, csatlakozó lakóépület bevonásával, annak funkcióváltását eredményező átalakításával. Az eddig is rendelőnek használt épület a fejlesztést követően is rendelő marad, az elavult, jelentős korszerűsítésre, fejlesztésre szoruló lakóépület pedig mint a rendelőintézet egy további része hasznosul a beruházással. A két épület összenyitásával, átalakításával biztosítható megfelelő elhelyezés több egészségügyi szolgáltató számára, így teremtve meg a szükséges feltételét egy korszerű integrált egészségügyi alapellátási intézmény működésének.

A cél, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson a szükséges egészségügyi ellátáshoz. Az alapellátás szolgálja a megromlott egészségi állapot helyreállítását, javítását, az egészség védelmét, és a betegségek megelőzésében is tudjon szerepet vállalni.

A tervezett beavatkozások eredményeképpen előírás szerinti rendelő helyiségek kerülnek kialakításra, melyek hozzájárulnak a háziorvosi, házi gyermekorvosi hálózat magasabb színvonalú működéséhez. Megteremtődik a lehetősége az egészségnevelésben való közreműködő szerepvállalásnak, a beteg klubok, felvilágosító- ismeretterjesztő előadások, prevenciós tevékenységek, kampányszűrések megtartására, kivitelezésére. A fejlesztés az ellátáshoz való hozzáférés kiegyenlítését is szolgálja a várandós nők, gyerekek, fiatalkorúak, valamint az idősek, a mozgáskorlátozottak és fogyatékkal élők számára. 

Az épület korszerűsítése, bővítése alaprajzi módosításokat is eredményez. A jelenlegi kialakítás bővül még fogászati röntgen helyiséggel, védőnői tanácsadó helyiséggel, munkaszobával és vizsgálóval is. Korszerű épületgépészeti és elektromos rendszerek épülnek. A belső fal és padlófelületek megújulnak, ugyancsak új nyílászárókat építenek be. Az épület homlokzatfelújítását a mai hőtechnikai követelmények szerint készítik el.

A gazdaságosabb működést a felszerelésre kerülő napelemek teremtik meg, továbbá beteghívó, felvonó kerül telepítésre, melyek szintén a betegek kényelmét fogják szolgálni. Lehetőség nyílik továbbá méhnyakszűréshez szükséges eszközök, közös helyiségek konformitását szolgáló berendezések, bútorok beszerzésére is.

Az épület udvara is teljesen megújul. Az épületet körülölelő  járda burkolatok fejlesztése történik, illetőleg a telek és úttest közötti zöldfelületek is megszépülnek.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.07.31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.6.1-15-BC1 – 2016-00001