TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001
Építők útja útépítés és kerékpárút építés

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel”
Szerződött támogatás összege:   770 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A Lencsési lakótelep és a város gazdasági – nyugati – területeinek könnyebb megközelíthetőségének, ezáltal az ott található munkahelyek gyorsabb elérhetőségének, valamint a városközpontot elkerülő útvonalon történő megközelítésének/elérésének biztosítása.
A projekt leírása: Az Építők útja tervezett útépítés I. ütemének kezdő pontja a meglévő Kétegyházi út és Építők útja csomópont. Innen 900 m hosszban a Csányi utca csatlakozásáig történt meg a korszerűsítés, illetve az új út építése. A jelenlegi út 230 méteres szakaszának felújítására és részbeni szélesítésére került sor, a további rész új útként épült meg a körgát vonalát követve. A lezárt hulladéklerakó melletti szakaszon a jelenlegi nyílt csapadékvíz csatorna átépítésre került zárt csatornává, valamint korszerűsítésre kerültek a hozzá csatlakozó csapadékvíz csatornaszakaszok is.

A fejlesztés során megvalósításra kerültek a Kétegyházi úttól az Építők útja beépített szakaszán új önálló gyalog- és kerékpárút 280 m hosszban, ezt követően a kerékpárforgalmi létesítmény nyitott kerékpársávként az útburkolat két szélén került kijelölésre a megépült új úton.

A gyűjtőút teljes hosszában új közvilágítást kapott, amely a kerékpárforgalmi létesítmény miatt is indokolt volt.

A Kétegyházi úton és a Lencsési úton a meglévő kerékpárutak csomópontokon történő átvezetésére, valamint az átvezetésekkel együtt új gyalogos átkelőhely kialakításra is sor került a Kétegyházi útnál és a Lencsési úton az Ilosvai utca felé. A Lencsési úthoz történő útcsatlakozás is megépült. Az útcsatlakozás kialakítása során átépítésre került a Lencsési úti gyalogjárda és a kerékpárút az útcsatlakozás környezetében.

A projekt keretében a Csányi utca szélesítésre került és új aszfalt burkolatot kapott az Arany János utcától az új Építők útjához csatlakozó szakaszán, ahol kerékpáros nyom lett felfestve. Ezt a szakaszt továbbra is csak célforgalmú tehergépjárművek használhatják.

Szintén új aszfaltburkolattal látták el az Ilosvai utcát, ahol az egyirányú gépjármű forgalommal szemben is igénybe vehető kerékpáros nyom lett felfestve. A kerékpáros nyom kijelölése az Ilosvai utca folyatásában az Élővíz csatornán átvezetve az Erdélyi soron a Szőlő utcánál ér véget.

Békéscsaba, Dózsa György út – Corvin utca 610 méteres szakaszának útburkolat korszerűsítése projektelemen belül összesen 6 385 m2 felület került felújításra: a Dózsa György út 1 – 45. sz. előtti szakasza 494 m hosszban, Corvin utca 1 – 13. sz. előtti szakasza 116 m hosszban, az úthoz csatlakozó kapubejárók és utak zökkenőmentes csatlakozásának kialakításával.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001