TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001
Építők útja útépítés és kerékpárút építés

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel”
Szerződött támogatás összege:   770 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A Lencsési lakótelep és a város gazdasági – nyugati – területeinek könnyebb megközelíthetőségének, ezáltal az ott található munkahelyek gyorsabb elérhetőségének, valamint a városközpontot elkerülő útvonalon történő megközelítésének/elérésének biztosítása.
A projekt leírása: Az Építők útja tervezett útépítés I. ütemének kezdő pontja a meglévő Kétegyházi út és Építők útja csomópont. Innen 900 m hosszban a Csányi utca csatlakozásáig fog megtörténni a korszerűsítés, illetve az új út építése. A jelenlegi út 230 méteres szakaszának felújítására és részbeni szélesítésére kerül sor, a további rész új útként fog megépülni a körgát vonalát követve. A lezárt hulladéklerakó melletti szakaszon a jelenlegi nyílt csapadékvíz csatorna átépítésre kerül zárt csatornává, valamint korszerűsítve lesznek a hozzá csatlakozó csapadékvíz csatornaszakaszok is.

A fejlesztés során megvalósításra kerül a Kétegyházi úttól az Építők útja beépített szakaszán új önálló gyalog- és kerékpárút 280 m hosszban, ezt követően a kerékpárforgalmi létesítmény nyitott kerékpársávként az útburkolat két szélén kerül kijelölésre a megépülő új úton.

A tervezett gyűjtőút teljes hosszában új közvilágítást kap, amely a kerékpárforgalmi létesítmény miatt is indokolt.

A Kétegyházi úton és a Lencsési úton a meglévő kerékpárutak csomópontokon történő átvezetésére, valamint az átvezetésekkel együtt új gyalogos átkelőhely kialakításra is sor fog kerülni a Kétegyházi útnál és a Lencsési úton az Ilosvai utca felé. A Lencsési úthoz történő útcsatlakozás is megépül. Az útcsatlakozás kialakítása során átépítésre kerül a Lencsési úti gyalogjárda és a kerékpárút az útcsatlakozást környezetében.

A projekt keretében a Csányi utca szélesítésre kerül és új aszfalt burkolatot kap az Arany János utcától az új Építők útjához csatlakozó szakaszán, ahol szintén nyitott kerékpársáv lesz felfestve. Ezt a szakaszt továbbra is csak célforgalmú tehergépjárművek használhatják.

Szintén új aszfaltburkolattal látják el az Ilosvai utcát, ahol az egyirányú gépjármű forgalommal szemben is igénybe vehető kerékpáros nyom lesz felfestve. A kerékpáros nyom kijelölése az Ilosvai utca folyatásában az Élővíz csatornán átvezetve az Erdélyi soron a Szőlő utcánál ér véget.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001