TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001
Építők útja útépítés és kerékpárút építés

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Békéscsaba, Építők útja útépítése, kerékpárforgalmi létesítmény kiépítése a kapcsolódó közműépítésekkel”
Szerződött támogatás összege:   770 000 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A Lencsési lakótelep és a város gazdasági – nyugati – területeinek könnyebb megközelíthetősége, ezáltal az ott található munkahelyek gyorsabb elérhetősége, valamint a városközpont elkerülő úton történő megközelítése/elérése.
A projekt leírása: Az Építők útja jelenleg a 44153 jelű országos közút belterületi szakaszához a Kétegyházi úthoz csatlakozik és a régi, rekultivált hulladéklerakó van kiépítve. A burkolat felülete nagyfokúan leromlott. A volt hulladéklerakó bejáratától a Kereki sikátorig egy leromlott állapotú járda vezet, majd ezt követően a töltésen látható kitaposott nyom, melyet elsősorban kerékpárosok használnak száraz időben. Az út céljára kijelölt terület Lencsési út felöli végén törmelékes feltöltés van az előzetes talajmechanikai szakvélemény alapján. A Csányi utcáról közelíthető meg a javított útalapos úton a volt hulladék lerakó mögötti jelenleg lovardaként funkcionáló létesítmény.

A Kétegyházi út felől az Építők útján kb. 520 m hosszban van jelenleg kiépítve a közvilágítás, melyből működőképes kb. 320 m hosszon. A meglévő közvilágítás nagyon leromlott műszaki állapotban található.

Az Építők útja meglévő szakaszán gáz, csapadékvíz, elektromos, hírközlés és ivóvíz közművek találhatóak. Az új nyomvonallal érintendő szakaszon elektromos nagyfeszültségű légvezetékes hálózat és nyílt földmedrű csapadékvíz (un. Nádaslecsapoló) csatorna van. A Kereki sikátor és Lencsési út között a szabályozási tervben kijelölt helyen a Nádas-lecsapoló csatorna és annak déli oldalán jelenleg nádas, bokros, fás vízjárta terület található.

A nyomvonal általános leírása: A tervezett út kezdő pontja (0+000 km) jelenleg is a meglévő Kétegyházi út és Építők útja csomópont. Az Építők útja a Kétegyházi út 44153 – Békéscsaba bekötő út 0+728 km szelvény bal oldalához csatlakozik. Az Építők útja jelenleg 320 m hosszban van burkolattal ellátva. A gyűjtőút tervezése során a meglévő burkolat megerősítése, felújítása és részbeni szélesítése szükséges.

A tervezett új szakasz a volt hulladéklerakó egykori bejáratától (0+330 km szelvénytől) a Kereki sikátorig (0+638 km szelvényig) a jelenlegi járda nyomvonalán épül ki, figyelembe véve a meglévő elektromos nagyfeszültségű oszlopok helyeit.

A gyűjtőút további szakasza Kereki sikátor (0+638 km szelvény) és a Csányi utca (0+860 km szelvény) között a meglévő Nádaslecsapoló csatorna helyén a hulladéklerakó és az árvízvédelmi körtöltés között kerül kiépítésre. A Nádaslecsapoló csatorna érintett szakaszán zárt csatorna kerül kialakításra.

A Csányi utca (0+860 km szelvény) és a Lencsési út (1+840 km szelvény) között a Nádaslecsapoló csatorna déli oldalán a szabályozási tervben foglalt 22,0 m szélességű újonnan kialakítandó területen kerül megépítésre a gyűjtőút. A gyűjtőút nyomvonala így közel párhuzamosan kerül kiépítésre a Nádaslecsapoló csatornával.

A Csányi utca és a Lencsési út közötti szakasz a szabályozási terv alapján a Nádaslecsapoló csatorna által vízjárta terület, illetve erős növényzettel (fás, bokros, cserjés, nádas, stb.) borított területen halad. Az előzetes talajmechanikai szakvélemény alapján kb. 60 cm vastagságban lehet számítani gyökérzettel átszőtt humuszos/feliszapolódott rétegre. A Nádaslecsapoló csatorna üzemi vízszintjét figyelembe véve a jelenlegi terephez viszonyítva kb. 60 cm töltés építés szükséges az útépítési rétegrendek alsó síkjáig. A töltést 6/4 rézsűvel szükséges kialakítani.

A Lencsési úthoz történő csatlakozás kialakítása során a Lencsési úton jelzőlámpa nélküli balra kanyarodó sáv kiépítése szükséges a Lencsési úton történő folyamatos forgalomáramlás biztosítása érdekében. A balra kanyarodó sáv kialakításával egyidejűleg az autóbusz megállóhely(ek) átépítése is szükségessé válik. Az Építők útjának Lencsési úthoz történő csatlakozásának kialakítása során szükséges rendezni a Lencsési úti gyalogjárdát, kerékpárutat és a meglévő útcsatlakozást is.

Kerékpárforgalmi létesítmény: A Kétegyházi úttól az átépülő Építők útja bal oldalán kétirányú egyesített gyalog- és kerékpárút épül, majd az új út 0+300 m szelvényénél kezdődik a nyitott kerékpársáv, amely a Lencsési úti csatlakozás előtt 40 m-rel ér véget. A Lencsési úti kerékpárúthoz egyirányú kerékpárút szakaszokkal csatlakozik az új kerékpárforgalmi létesítmény.

A kerékpáros forgalom a gyűjtőút távlati forgalma függvényében a későbbiekben leválasztásra kerülhet a Kerékpárforgalmi Hálózati Tervben foglaltaknak megfelelően külön önálló kerékpárútként.

Csapadékvíz elvezetés: A tervezett gyűjtőút kialakításával a csapadékvíz elvezetés és a Nádaslecsapoló csatorna rendezése is a tervezési program szerinti feladat. A Nádaslecsapoló csatornának a Kereki sikátor és a Csányi utca közötti (263 m) és a Lencsési út előtti (26 m) szakasza zárt csatornává fog átépülni

Közvilágítás: A tervezett gyűjtőút teljes hosszában új közvilágítás létesül, a meglévő elavult 520 m-es szakasz átépítése is szükséges.

Egyéb közművek: A Kétegyházi úthoz csatlakozó szakasz átépítésével és a Lencsési úti csatlakozás kialakításával érintett meglévő közművek védelembe helyezése és/vagy áthelyezése szükséges.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.1.5-16-BC1-2017-00001