TOP–6.4.1-16-BC1-2017-00002
Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:   Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése
Szerződött támogatás összege:   930 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  100 %
A projekt célja: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése új hálózati elemek létesítésével a kerékpáros közlekedés biztonságának növelése céljából. További cél a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának emelése, a térség levegőszennyezésének és zajterhelésének mérséklése, valamint a város gazdasági területei optimális megközelíthetőségének biztosítása a vállalkozások és a munkavállalók számára.
A projekt leírása: – Szarvasi úti kerékpárút építés: A Szarvasi úti hiányzó szakasz kapcsolatot teremt a város lakóterületei és a Szarvasi út mentén nyugati irányba elhelyezkedő munkahelyek között. Egyidejűleg megteremti a kapcsolatot a szomszédos, a 44-es, a 47-es, a 470-es főút mentén kiépült kerékpárutakkal összekötött településekkel. A Szarvasi út a 446. sz. másodrendű főút átkelési szakasza. A projekttel érintett szakasz a 120-as vasúti fővonal felett vezet át. A fejlesztés keretében megépült kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 0,9473 km.

– Ipari úton és Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, valamint közvilágítás kiépítése: Az Ipari út és a Tevan Andor utca mentén helyezkedik el a város egyik ipari övezete az Északi Iparterület. A Tevan Andor utca csatlakozik a 44-es elsőrendű főút Békéscsabát elkerülő szakaszához és a 470-es másodrendű főút belterületi szakaszához a Békési úthoz, valamint az Ipari úthoz. Az Ipari út nyugati vége a Berényi úthoz csatlakozik, amely egyben az országos közúthálózat részét képező 46169 számú Mezőmegyer bekötőút. A Békési úton európai uniós támogatással megépült kerékpárút kapcsolatot teremt Békés város és Békéscsaba között, illetve Békéscsaba városközpontja felé. Ugyanakkor ennek a kerékpárútnak folytatása a Szarvasi úti kerékpárút, amelynek a 120-as vasúti fővonal fölött átvezető hiányzó szakaszának megvalósulásával folytonos kerékpárforgalmi hálózat köti össze a 44-es és 47-es elsőrendű főutak mellett az elmúlt években kiépült kerékpárutak menti településeket. Az Ipari úton és a Tevan Andor utcában lévő gyalog- és kétirányú kerékpárút kapcsolatot teremt a Berényi úti kerékpárúttal és azon keresztül a városközponttal és Mezőmegyer városrésszel, valamint a Békési úti kerékpárúttal és ezáltal Békés várossal. Ugyanakkor biztosítja az iparterületen foglalkoztatottak számára a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit. A biztonságos gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése egyidejűleg eredményezi a közösségi közlekedést igénybe vevők biztonságát is. Előző célokat erősíti a közvilágítás kiépítése. Utóbbi megfelel az útkategóriára előírt szintnek, ugyanakkor illeszkedik a korszerű, energiatakarékos városi rendszer kialakítására irányuló törekvéshez is. A tárgyi projektben az Ipari úton zárt csatorna és nyílt csapadékvíz árok is megvalósult, a Tevan Andor utcában folyóka létesült. A Tevan Andor utcában a Békési úti csatlakozásnál és a MONDI előtt, a Berényi úton pedig az Ipari úti gyalog- és kerékpárút csatlakozásánál a temető előtt került kiépítésre új gyalogos átkelő. A fejlesztés keretében megépült kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 2,5439 km.

– Szabolcs utcai kerékpárforgalmi létesítmény: A Szabolcs utcai (Ihász utca és Szerdahelyi utca közötti) kerékpárforgalmi létesítmény megvalósításával a hálózati folytonosság egyik legjelentősebb hiányossága szűnt meg. Megvalósításával létrejött a kapcsolat a békéscsabai vasútállomás és autóbusz pályaudvar, valamint a város lakóterületei (Kazinczy ltp. és Erzsébethely) továbbá a Szarvasi út mellé települt vállalkozások, köztük az Almáskerti Ipari park között.  Egyidejűleg megteremtette a kapcsolatot a szomszédos, a 44-es, a 47-es, és a 470-es főút mentén kiépült kerékpárutakkal összekötött településekkel. Folytatása a vasútkorszerűsítéssel együtt a Szabolcs utcában megépült (Andrássy út és Ihász utca közötti) gyalog- és kerékpárútnak, amely jelenleg a város legjelentősebb közösségi közlekedési csomópontjához csatlakozik. A Szabolcs utca – Szerdahelyi utca csomóponthoz kapcsolódik továbbá a vasúti aluljárón át az Erzsébethely (Jamina) városrész irányába a Franklin utcában kiépült kerékpárforgalmi létesítmény, a városközpont felé pedig a Szerdahelyi – Kazinczy – Illésházi utcákban kiépített kerékpárút. A fejlesztés keretében megépült kerékpárforgalmi létesítmény hossza: 0,7451 km.

A projekt szolgálja a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét, és hozzájárul az operatív program „a város gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára, a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya” prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.

A tárgyi projektben megvalósult csapadékvíz elvezetés az alábbiak szerint valósult meg:

Ipari úton 223 méter zárt csatorna és 266 méter nyílt árok csapadékvízvédelmi létesítmény került megvalósításra. A Tevan Andor utcában 520 méter folyóka létesítése történt meg.

A Szarvasi úton, valamint a Szabolcs utcában csapadékvízvédelmi létesítmény nem került kialakítására.

A zöldfelületi fejlesztések keretében a zöldfelületek korszerűsítése és a növényállomány rekontstrukciója történt meg. „zöldfelületek korszerűsítése, a növényi állomány rekonstrukciója” tevékenység az alábbi részletességgel történt meg:

Lombos fák ültetése (pótlása) szabadgyökeres minőségben, gyepesítés kertészeti módszerekkel, összesen 3 830 m2 területen, ebből az Ipari út és Tevan Andor utca szakaszon   2 200 m2, a Szarvasi úton 530 m2, a Szabolcs utcai szakaszon 1 100 m2 terület érintett a zöldfelületi fejlesztésekben.

 

Projekt tervezett befejezési dátuma:  2019.12.31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002