TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00002
A Békéscsaba, Luther u. 6. szám alatti Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza önkormányzati épület energetikai korszerűsítése

 

 

 

 

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: A Békéscsaba, Luther u. 6. szám alatti Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza önkormányzati épületenergetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege: 126 000 000 Ft
Támogatás mértéke:
100 %
A projekt célja:  A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását.

A tulajdonában lévő épület energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.

A projekt leírása: 
 
A békéscsabai Balassi Bálint Magyar Művészetek Háza épület tervezett állapota a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelőségét terveztük.

A beruházás során a homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek utólagos hőszigetelése,központi fűtésrendszer kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje is megvalósult.

A projekt megújuló energia hasznosító rendszer kiépítését tartalmazta.

A projekt tervezése és megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek is meg kívántunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevontunk a munkálatokba.

A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, akadálymentes öltöző kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

 

 

Létesítmény nem tartalmaz szórt azbesztet, a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartottuk a tervezéskor és a megvalósítás során is. A beruházás volt nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében a ÜHG – kibocsátása csökken, a projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázat nem lesz, valamint a klímakockázati tényezője nem lesz.      A beavatkozások tervezésekor és megvalósítása során a technológia semlegesség volt irányadó. Pályázó vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

Várható eredmények:

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 57,6
A megújuló energiaforrásból előállítottenergiamennyiség (PJ/év) 0,0001
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 335 124,92
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 1 062,45
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) 0,0011
Megújuló energiaforrások: A megújuló energia-termelés további kapacitása 0,0150
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok

becsült éves csökkenése

84,7
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 994
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. december 31.
Projekt azonosító száma:
TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00002