TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00003
A Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 25. és a Békéscsaba, Kölcsey utca 15. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

 

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: A Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár utca 25. és a Békéscsaba, Kölcsey utca 15. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege: 73 500 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja:  A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását.          A tulajdonában lévő épület energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
A projekt leírása:  A Békéscsaba, Dr Becsey Oszkár utca 25. szám (hrsz.: 270) alatti épület:

A 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelőssége megtörtént. A homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek utólagos hőszigetelése, központi fűtésrendszer korszerűsítése/felújítása, homlokzati nyílászárók ki lettek cserélve.

A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza.

A projekt a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek megfelel, amelynek mukálataiba rehabilitációs szakmérnököt is bevontunk. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is. 

A Békéscsaba, Kölcsey utca 15. szám (hrsz.: 2120) alatti épület:

A 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelőssége megtörtént. A homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek utólagos hőszigetelése, valamint a központi fűtésrendszer korszerűsítése/felújítása, homlokzati nyílászárók cseréje történt.

A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza.

A projekt a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek megfelel, amelynek mukálataiba rehabilitációs szakmérnököt is bevontunk. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is. 

A létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet. A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartottuk. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében a ÜHG – kibocsátása is csökken, a projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázat nem lesz, valamint klímakockázati tényezője sem. A beavatkozások tervezésekor a technológia semlegesség volt az irányadó. A projektgazda vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét. 

Várható eredmények:

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 68,4
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év) 0,0001
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 173 849,98
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 454,86
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) 0,0005
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása 0,017
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 49,52
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek  (CO39) 699
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 175
Projekt befejezési dátuma: 2019. július 31.
Pályázat azonosító száma:  TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00003