TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00004
A Békéscsaba, Orosházi út 2. (Mackó Kuckó Óvoda) és a Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1. szám alatti (Százszorszép Művészeti Bázisóvoda) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

 
Kedvezményezett  neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: A Békéscsaba, Orosházi út 2. (Mackó Kuckó Óvoda) és a Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1. szám alatti (Százszorszép Művészeti Bázisóvoda) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege: 122 999 999 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja:  A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását. A tulajdonában lévő épület energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.

A projekt leírása:  A Békéscsaba, Orosházi út 2. szám (hrsz.: 10578/2) alatti épület: 

A fejlesztés a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelően történt. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét valósítottuk meg.
A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazta.
A projekt tervezése és megvalósítása során, a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek kívántunk megfelelni, ezért  a munkálatokba rehabilitációs szakmérnököt is bevontunk. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

 

A Békéscsaba, Wlassics sétány 4/1. szám (hrsz.: 2998/10) alatti épület:

A fejlesztés a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelően történt. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, a homlokzati nyílászárók cseréjét valósítottuk meg.
A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazta.
A projekt tervezése és megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek kívántunk megfelelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevontunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

A létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet. A tervezéskor és a megvalósítás során  a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartottuk. A beruházás nem volt kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében a ÜHG – kibocsátása csökken, a projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázat nem lesz, valamint a klímakockázati tényezője nem lesz. A beavatkozások tervezésekor és megvalósításakor a technológia semlegesség volt irányadó.

Kedvezményezett vállalta a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

Várható eredmények:

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 82,71
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év) 0,0001
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 309 673,69
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 908,05
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) 0,0009
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása 0,02
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 82,31
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagykereskedelmi épületek 1 600
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma 275

 

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2019. december 31.
Projekt azonosító száma:
TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00004