TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00007
A Békéscsaba, Bartók Béla út 12. szám alatti és a Békéscsaba, Féja Géza tér 1. (Lencsési Közösségi Ház) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:   Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe  A Békéscsaba, Bartók Béla út 12. szám alatti és a Békéscsaba, Féja Géza tér 1. (Lencsési Közösségi Ház) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege:  157 500 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A projekt kedvezményezettje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását. A tulajdonában lévő épületek energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának meg- valósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
A projekt leírása:
A Békéscsaba, Bartók Béla út 12. szám (hrsz.: 2899) alatti épület:

A 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően a költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősége megvalósult. A homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek utólagos hőszigetelése, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje is megtörtént. A szomszédos telken álló épület fűtési rendszeréről való leválasztásával az épület önálló központi fűtési rendszer kialakítása, valamint ennek korszerűsítése valósult meg.

A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazta.

A fejlesztés a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek megfelel, amelynek munkálataiba rehabilitációs szakmérnököt is bevontunk. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

A Békéscsaba, Féja Géza tér 1. szám (hrsz.: 1772/74) alatti épület:

A 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően a költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelőssége megvalósult. A homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje korszerűsítése megtörtént. 

A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazta.

A fejlesztés a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek megfelel, amelynek munkálataiba rehabilitációs szakmérnököt is bevontunk. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

A létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet. A környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok a tervezés és a megvalósítás során is maradéktalanul betartásra kerültek. A beruházás nem volt kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmények energiaigénye csökkent és ennek következtében a ÜHG – kibocsátása is csökkent. A projekt, környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelentett,  klímakockázati tényezője nem volt. A beavatkozások tervezésekor a technológia semlegesség volt az irányadó. Pályázó vállalta a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

Várható eredmények:

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 299,66
A megújuló energiaforrásból előállított

energiamennyiség (PJ/év)

0,0003
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 455 549,91
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 1 139,84
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) 0,0011
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása 0,0317
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok

becsült éves csökkenése

116,01
Városi területeken épített

vagy renovált köz- vagy

kereskedelmi épületek

(CO39)

901
Projekt tervezett befejezési dátuma:  2020. június 30.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00007