TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00009
Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. (Erzsébethelyi Általános Iskola telephelye) energetikai  korszerűsítése

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. (Erzsébethelyi Általános Iskola telephelye) önkormányzati épület energetikai   korszerűsítése
Szerződött támogatás összege:   256 500 000 Ft
Támogatás mértéke:  100 %
A projekt célja: A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását. A tulajdonában lévő épület energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
A projekt leírása:

A Békéscsaba, Rózsa utca 21-23 szám (hrsz.: 7598) alatti épület kertvárosias lakó területen, szabadon álló beépítésű lapostetős, földszint + emeletes épület, 1970-es években épült, a korabeli technikával, építési anyagokkal, a kor igényeinek megfelelően. Az épületszerkezetek állapota fizikailag megfelelő volt, az épületet lehetőségeik szerint folyamatosan karbantartották, de az energetikai jellemzői nem feleltek meg a mai követelményeknek.

A projekt a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelően valósult meg.
A fejlesztés során a homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelése, a központi fűtésrendszer korszerűsítése, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítése is megvalósult.
A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazta.
A projekt tervezése és megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívántunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevontunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

A fejlesztés tervezése és megvalósítása során a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartottuk. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökkent és ennek következtében a ÜHG – kibocsátása is csökkent.  A projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelent, valamint klímakockázati tényezője sem lesz.
Kedvezményezett vállalta a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

 

Várható eredmények:

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 591,4
A megújuló energiaforrásból előállított

energiamennyiség (PJ/év)

0,0006
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 672 929,84
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 1 769,05
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) 0,0018
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása 0,05
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok

becsült éves csökkenése

171,8
Városi területeken épített

vagy renovált köz- vagy

kereskedelmi épületek

(CO39)

2 524
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.
Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00009