TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010
Békéscsaba, Fövenyes utca 1. és Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Békéscsaba, Fövenyes utca 1. és Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti önkormányzati épületek     energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege:   139 500 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását. A tulajdonában lévő épület energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
A projekt leírása: A Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A. szám (hrsz.: 1731) alatti épület:

A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A homlokzat utólagos hőszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését tervezzük.

A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza.

A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

 

A Békéscsaba, Andrássy út 38. szám (hrsz.: 3067/1) alatti épület:

A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödém utólagos hőszigetelését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését, központi fűtésrendszer korszerűsítését tervezzük.

A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza.

A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

 

A létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet. A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartjuk. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében a ÜHG – kibocsátása csökken, a projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázat nem lesz, valamint a klímakockázati tényezője nem lesz. A beavatkozások tervezésekor a technológia semlegesség irányadók. Pályázó vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

 

Várható eredmények:

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 579,02
A megújuló energiaforrásból előállított

energiamennyiség (PJ/év)

0,0006
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 389 884,92
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 665,53
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) 0,0007
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása 0,032
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok

becsült éves csökkenése

103,11
Városi területeken épített

vagy renovált köz- vagy

kereskedelmi épületek

(CO39)

1 402
Projekt tervezett befejezési dátuma:  2020. december 31. 
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010