TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010
Békéscsaba, Fövenyes utca 1. és Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Békéscsaba, Fövenyes utca 1. és Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti önkormányzati épületek  energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege:   139 500 000,- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmények hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását. A tulajdonában lévő épületek energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
A projekt leírása: A Békéscsaba, Fövenyes utca 1/A. szám (hrsz.: 1731) alatti épület:

A fejlesztés a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és a költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelően valósult meg. A projekt megvalósítása során a homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelése, a központi fűtésrendszer korszerűsítése, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje/korszerűsítése is megtörtént.
A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazta.

A projekt tervezése és megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívántunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevotnunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

 

A Békéscsaba, Andrássy út 38. szám (hrsz.: 3067/1) alatti épület:

A fejlesztés a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és a költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelően valósult meg. A projekt megvalósítása során a homlokzat utólagos hőszigetelése, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelése, a központi fűtésrendszer korszerűsítése, valamint a homlokzati nyílászárók cseréje/korszerűsítése is megtörtént.
A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazta.

A projekt tervezése és megvalósítása során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívántunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevotnunk a munkálatokba. A projektarányos akadálymentesítés magába foglalta az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

A létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet. A projekt tervezésekor és megvalósítása során a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartottuk. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmények energiaigénye csökkent, ennek következtében a ÜHG – kibocsátása is csökkent. A projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázatot nem jelent, valamint klímakockázati tényezője sem lesz. A beavatkozások tervezésekor és megvalósítása során a technológia semlegesség volt irányadó.

A projekt kedvezményezettje Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, amely vállalta az  5 éves fenntartási kötelezettségét.

 

Várható eredmények:

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 579,02
A megújuló energiaforrásból előállított

energiamennyiség (PJ/év)

0,0006
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 389 884,92
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 665,53
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) 0,0007
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása 0,032
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok

becsült éves csökkenése

103,11
Városi területeken épített

vagy renovált köz- vagy

kereskedelmi épületek

(CO39)

1 402
Projekt tervezett befejezési dátuma:  2020. december 31. 
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00010