TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00011
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala(Békéscsaba, Szent István tér 7.) és Békéscsaba, Szabadság tér 9. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) és Békéscsaba, Szabadság tér 9. szám alatti önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Szerződött támogatás összege:   291 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  100 %
A projekt célja: A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását. A tulajdonában lévő épület energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez.
A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
A projekt leírása:
A Békéscsaba, Szent István tér 7. szám (hrsz.: 5) alatti épület:

Tervezet állapot: A zárófödém utólagos hőszigetelését, a központi fűtésrendszer korszerűsítését tervezzük. Megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tervezzük.

A projekt tervezése során a épületben projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba.

A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza.

 

A Békéscsaba, Szabadság tér 9. szám (hrsz.: 2936/1) alatti épület:

A tervezett állapot a 7/2006 TNM rendelet 6. § (5) és (6) bekezdéseinek b) pontjaiban megfogalmazott követelményeknek megfelelően és költségoptimalizált követelmény szintjének megfelelősségét tervezzük. A homlokzat utólagos hőszigetelését, a zárófödémek utólagos hő- és vízszigetelését, központi fűtésrendszer korszerűsítését, homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítését tervezzük.

A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza.

A projekt tervezése során a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívánunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevonunk a munkálatokba.
A projektarányos akadálymentesítés magába foglalja az akadálymentes bejárat kialakítását, valamint az akadálymentes WC kialakítását is.

 

A létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet. A tervezéskor és a megvalósítás során is a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat maradéktalanul betartjuk. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.

A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye csökken és ennek következtében a ÜHG – kibocsátása csökken, a projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázat nem lesz, valamint a klímakockázati tényezője nem lesz. A beavatkozások tervezésekor a technológia semlegesség irányadók. Pályázó vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

 

Várható eredmények:

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 611,88
A megújuló energiaforrásból előállított

energiamennyiség (PJ/év)

0,0006
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 792 589,84
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 1 832,12
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) 0,0018
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása 0,285
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok

becsült éves csökkenése

213,85
Városi területeken épített

vagy renovált köz- vagy

kereskedelmi épületek

(CO39)

5 081
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00011