TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00012
Békéscsaba, Árpád Gyógy- és Strandfürdő (Békéscsaba, Árpád sor 1.) “Jázmin Egészségcentrum” és Békéscsaba, Könyves utca 66. szám alatti önkormányzati épületek energetikai fejlesztése

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:  Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:   Békéscsaba, Árpád Gyógy- és Strandfürdő (Békéscsaba, Árpád sor 1.) “Jázmin   Egészségcentrum” és Békéscsaba, Könyves utca 66. szám alatti önkormányzati     épületek energetikai fejlesztése
Szerződött támogatás összege:  118 500 000,- Ft
Támogatás mértéke:  100 %
A projekt célja: A projekt kedvezményezettje, Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmények hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodását. A tulajdonában lévő épület energiahatékonyságát célzó felújítása és fejlesztése által hozzá- járul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez. A projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
A projekt leírása: A Békéscsaba, Árpád sor 1. szám (hrsz.: 20) alatti épület:

A fejlesztés során a zárófödém utólagos hőszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítése valamint a megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítése is megvalósult. A projekt tervezése során a épületben projektarányos akadálymentesítés követelményeinek meg kívántunk felelni, ezért rehabilitációs szakmérnököt is bevontunk a munkálatokba.
A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését tartalmazza.

A Békéscsaba, Könyves Kálmán utca 66. szám (hrsz.: 8654) alatti épület:

A fejlesztés során a zárófödém utólagos hőszigetelése, a homlokzat utólagos hőszigetelése, és a homlokzati nyílászárók cseréjét/korszerűsítése is megvalósult. A szociális bérlakás nem közszolgáltatást végző, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület kategóriájába tartozó létesítmény, ezért az épületben  során az épületben projektarányos akadálymentesítés nem történt. Az épületben egy közös központi fűtésrendszert is kiépítettünk, lakásonkénti fogyasztás méréssel. A projekt megújuló energia hasznosító rendszer (HMKE) kiépítését is tartalmazta.

 

 

A létesítmények nem tartalmaznak szórt azbesztet. A környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok a tervezéskor és a megvalósítás során is maradéktalanul betartásra kerültek. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye és ennek következtében a ÜHG – kibocsátása is csökken. A projekt, környezete ökológiai állapotára és a vizek állapotára sem jelent kockázatot, valamint a klímakockázati tényezője sem lesz. A beavatkozások tervezésekor és végrahajtása során is a technológia semlegesség volt irányadó. A projekt kedvezményezettje vállalta az 5 éves fenntartási kötelezettséget.

Várható eredmények:

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) 248,4
A megújuló energiaforrásból előállított

energiamennyiség (PJ/év)

0,0002
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése 279 764,98
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) 386,15
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) 0,0004
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása 0,06
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok

becsült éves csökkenése

89,91
Városi területeken épített

vagy renovált köz- vagy

kereskedelmi épületek

(CO39)

2 212
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-6.5.1-16-BC1-2017-00012