TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001
Leromlott városi területek rehabilitációja

 
Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója:   Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  “Békéscsaba leromlott városi területeinek rehabilitációja”
Szerződött támogatás összege:   807.900.000,- Ft
Támogatás aránya: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:  Önállóan támogatható lakófunkciós tevékenységként a Franklin utcai 40 db szociális bérlakás korszerűsítésre kerül. A lakásokon korábban más pályázati forrásból épületenergetikai korszerűsítéseket hajtottak végre, ezért a projektben részleges hőszigetelés és nyílászáró csere valósul meg. A munkák további része a lakások szak és szerelőipari korszerűsítése és napelemek telepítése. A Czuczor utca 4. szám alatt létesítendő közösségi ház padlástérben 1 db önkormányzati bérlakás kerül kialakításra szolgálati lakásként, bútorzat beszerzéssel. Önállóan nem támogatható tevékenységként a szegregált területhez tartozóan ingatlanvásárlást követően a Czuczor utca 4. szám alatti épület átalakításával közösségi ház kerül kialakításra kapcsolódó eszközbeszerzéssel, az udvar és az épület előtti közterület rendezésével. Játszótér kerül kialakításra a Pulszky utca – Lenkey utca sarkon, gyermek és felnőtt (fittnes) játszótéri eszközök telepítésével. Közlekedési fejlesztésként a Berényi út Lenkey utca – Békési út közötti szakaszán a páratlan oldalon járdafelújítás, a Berényi út – Baross utca – Szeberényi téri vonalon kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítása tervezett. A szegregációval veszélyeztetett területhez tartozóan a játszótér bővítésre kerül a Veres Péter – Monda – Zsigmond – Tavasz utca által határolt parkban gyermek és felnőtt (fittnes) játszótéri eszközök telepítésével. Közlekedési fejlesztésként a Franklin utcán kerékpáros nyom kerül jelzésre az Ilyés Gyula – Pataky, Kolozsvári utcák közötti szakaszon és a Szabolcs – Szerdahelyi – Kazinczy – Illésházi utcai vonalon kerékpárforgalmi létesítmény kerül kialakításra. Amennyiben releváns az akadálymentesítési, a szórt azbesztmentesítési tevékenységet, az energiahatékonysági intézkedéseket elvégezzük, biztosítjuk a nyilvánosságot.

A projekt a megvalósításával hozzájárul a leromlott városi területek rehabilitációja és az ott élő lakosság felzárkózása cél eléréséhez. A cél elérése érdekében lakófunkciós tevékenységek fejlesztése, közösségi és közterületi funkciók kialakítása, közlekedési fejlesztések valósulnak meg.

 

Projekt tervezett befejezése: 2020. december 29.
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-6.7.1-16-BC1-2017-00001