TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001
Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén

 
Kedvezményezett konzorciumvezető neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén
Beruházás helye:  Lenkey utca- József utca- Zrínyi utca- Berényi út és a Franklin utca északi oldala az Illyés Gyula utcától az Ibolya utcáig
Megítélt összeg:  283 000 000 Ft
Támogatás aránya: 100 %
A projekt célja: Az akció terület lakosságának egészségügyi problémái szorosan összefüggenek a korstruktúrával, valamint a foglalkoztatási és szociális helyzettel, érződik az alacsony jövedelem miatti helytelen táplálkozás és életmód, valamint a szenvedélybetegségek – főleg az alkoholizmus és a dohányzás – hatása. A gazdasági rendszer változásával együtt járó bizonytalanság, a stressz, a munkahely féltése, vagy éppen reménytelennek tűnő elérése sok mentális probléma okozója. E betegséggel kapcsolatos előítéleteket levetkőzve mind több érintett kéri szakember segítségét gyógyulásához. Emellett a mentális problémák egy része szomatizálódik és testi betegségben jelentkezik.

A számszerűsíthető eredményeken túl a projekt hozzá járult az akcióterületen élők életminőségének javulásához az által, hogy saját igényeiknek megfelelő programokban vehettek részt, valamint a pszichés és a már szomatizálódott betegségeik is kiszűrésre kerültek és megfelelő ellátásban is részesültek. A projekt hatása kiterjedt minden korosztályra a gyermekektől kezdve az aktív korú népességen át az idősekig.  A közösségi élet fejlődött az akcióterületeken, a lakosok egészségi állapota munkaerő-piaci helyzete javult.

Akcióterület határa:

Orosházi út – Gyár u. – Lajta u.- Rokka u. – Kígyósi út – Kerekegyházi út – bányatavak közt – Kereki u. – belterületi határ  – vasút által határolt terület – Északi elkerülő út – Élővíz-csatorna – Bánszki – Bartók Béla út – Orosházi út által határolt terület.

Szegregátum:

Szegregátum (a Berényi út menti városrészen belül): Lenkey utca- József utca- Zrínyi utca- Berényi út.

A Lenkey utca- József utca- Zrínyi utca- Berényi út által körülhatárolt blokkban a 2011. népszámlálási adatok alapján 52 fő él, jelentős számú roma család tartózkodik itt életvitel szerűen.

 

 

Szegregációval veszélyeztetett terület:

Szegregációval veszélyeztetett terület (a Jamina városrészen belül): A Franklin utca északi oldala az Illyés Gyula utcától az Ibolya utcáig.

A Franklin utca északi oldala az Illyés Gyula utcától az Ibolya utcáig körülhatárolt blokkban a 2011. népszámlálási adatok alapján 88 fő él.

Célcsoport:

A tevékenységek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával valósult meg. Az elsődleges célcsoport az akcióterületen élők közül a szegregált területen élő hátrányos helyzetű lakosok voltak. A programokon megengedett volt a résztvevő személyek 25%-ig más, nem a célcsoportból származó személyek bevonásának, részvételének támogatása annak érdekében, hogy a csoportközi feszültségek enyhüljenek.

Mivel a projekt akcióterülete tartalmazta a szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területet is, a folyamatos szociális munka biztosított a szakmai tevékenységek elejétől. 

Projekt befejezése: 2023.08.28.
Pályázati kiírás megnevezése:  TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001