TOP-6.3.2-15-BC1 – 2016-00001
„Belváros rehabilitáció III. ütem -Munkácsy – negyed program”

Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  „Belváros rehabilitáció III. ütem -Munkácsy – negyed program”
Szerződött támogatás összege: 1 000.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:  A projekt célja a belváros és a közvetlenül kapcsolódó Élővíz-csatorna mente zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója, ami hozzájárul a vonzó városi életminőség kialakításához, ökológiai fenntarthatóság erősítéséhez, klímaváltozás elleni küzdelem céljaihoz és a belváros rehabilitáció befejezéséhez.

A beruházás és kapcsolódó létesítményei javítják a település környezeti állapotát, segítve a fenntartható fejlődési pályára állását. Az alkalmazásra kerülő technológiák olyanok, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják az infrastruktúra és a település működését, segítik a fenntartható fejlődést.

A projekt infrastrukturális fejlesztési elemei, helyszínei:

I. Széchenyi liget és környezete: tervezett beavatkozási terület 49.124 m2.

A területen zöldfelületek, sétautak, játszótér, út, parkoló felületek vannak – állapotukat tekintve – avultak.

Tervezett beavatkozások: A liget teljes felülete felújításra kerül, ezen belül sor kerül a zöldfelületek rekonstrukciójára, meglévő növényzet ápolására, beteg fák eltávolítására, új növények telepítésére. Rekreációs zöldterületek lesznek, mint illatok kertje, rovarhotel, labirintus, tanösvények. Torna és futópálya, a vízhez csatlakozó stég létesül. Jelentős része a fejlesztésnek a játszótér bővítése és felújítása új tematikus játékelemekkel. A sétautak rekonstrukciója során új közlekedési felületek készülnek, egyedi esőbeálló lesz elhelyezve, új utcabútorok kihelyezése, építése történik. A WC épülete is fel lesz újítva. A Ligeti sor liget melletti szakaszán az út, parkoló közlekedési felületének burkolat felújítására kerül sor. A közvilágítás is korszerűsítve lesz, valamint térfigyelő rendszer telepítése történik.

II. Gőzmalom tér – Aradi Vértanúk liget – Beliczey kert kialakítása: tervezett beavatkozási terület 10.760 m2. Jelenleg a volt malom előtti területet az átmenő forgalom, autóbusz forduló és parkoló gépkocsik számára fenntartott töredezett burkolat felület jellemzi. A Beliczey villa melletti telek funkciótlan, elkerített zöldfelület.

Tervezett beavatkozások: Jellemzően a zöldfelületek rekonstrukciójára és a felületük növelésére kerül sor. A téren az átmenő forgalom számára új burkolat készül, mellette kerékpáros, gyalogos közlekedési felület is ki lesz alakítva, autóbuszok számára kiszállóhely épül. A zöldfelületek növelése mellett személygépjárművek parkolására alkalmas terület is készül és a sétáló, pihenő gyalogosok számára megfelelő burkolt felületek lesznek kialakítva, egyben megteremtődik a közvetlen kapcsolat a vízfelület és a tér között. A ligetben és a kúria mellett beteg fák eltávolítása, ápolása új növények telepítése jellemző, és sétautak, tanösvények kialakítására kerül sor. A Beliczey kert megnyílik majd a lakosság számára, közterületként kapcsolódva a Gőzmalom térhez és Gyulai úti szakaszhoz. A területen az utcabútorok is megújulnak. A közvilágítás is korszerűsítve lesz, valamint ezen a területen is térfigyelő rendszer telepítése történik.

III. Szobor sétány – Élővíz csatorna part: tervezett beavatkozási terület 11.231 m2.

Az Árpád sori sétányt avult parti zöldfelület jellemzi, a közvilágítás nem megfelelő.

Tervezett beavatkozások: A vízpart közelében a Gyulai út felöli oldalon parti pihenőhelyek, stégek lesznek kiépítve, látványelemekkel kiegészítve, ülőfelületek készülnek. A vízparti területen a zöldfelületek rekonstrukciója során a beteg fákat eltávolítják, új növényeket telepítenek. A szoborsétányon új burkolat készül, új bútorok elhelyezésével. A közvilágítás is korszerűsítve lesz és kiegészül az új vízparti sétány megvilágításával, valamint ezen a területen is lesz térfigyelő rendszer telepítve.

IV. Kossuth téri volt állomás épületének felújítása /Gazdaságélénkítést szolgáló fejlesztés/: tervezett beavatkozás nettó alapterülete 72 m2.

A korszerűtlen épületben virág-, fodrászüzlet és büfé működik, valamint egy használaton kívüli WC blokk is található.

Tervezett beavatkozások: Kereskedelmi és szolgáltató terek megújítása, átalakítása, a kor követelményeinek megfelelő színvonalúvá tétele. A felújítás eredményeként az épület fűtése hatékonyabb energiafelhasználással történhet majd, és akadálymentesítési szempontból is megfelelővé válik.

V. Kossuth tér és kapcsolódó terület részbeni felújítása: tervezett beavatkozási terület 742 m2.

Tervezett beavatkozások: A volt állomás épület körüli terület az épülethez és környezethez illesztetten megújul, biztosítva az akadálymentes közlekedési feltételeket. A szemközti, nagytemplom mögötti Anikó ivókút környezete szintén új burkolatot kap, a zöldfelületek rekonstrukciójával párhuzamosan. A téren az utcabútorok felújítására is sor kerül, valamint térfigyelő kamerák lesznek felszerelve itt is.

VI. Hunyadi tér rekonstrukciója: tervezett beavatkozási terület 4.009 m2.

Belvárosi tér korábban autóbusz pályaudvar volt, jelenleg átmenő célforgalom, gépjármű parkoló jellemzi, rendezetlen, elhanyagolt felületekkel.

Tervezett beavatkozások: Új zöldfelületek lesznek kialakítva belvároshoz illő növények telepítésével. A térre jellemző átmenő forgalom biztosítása mellett, az autók számára rendezett parkolóhelyek épülnek, új burkolt felülettel. A gyalogosok számára megfelelő szélességű járda burkolat lesz kialakítva, a közvilágítás is korszerűsítve lesz, valamint ezen a területen is térfigyelő rendszer telepítése történik.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.3.2-15-BC1 – 2016-00001