TOP-6.3.2-15-BC1 – 2016-00001
„Belváros rehabilitáció III. ütem -Munkácsy – negyed program”

Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  „Belváros rehabilitáció III. ütem -Munkácsy – negyed program”
Szerződött támogatás összege: 1 000.000.000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:  A projekt célja volt a belváros és a közvetlenül kapcsolódó Élővíz-csatorna mente zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója, ami hozzájárult a vonzó városi életminőség kialakításához, ökológiai fenntarthatóság erősítéséhez, klímaváltozás elleni küzdelem céljaihoz és a belváros rehabilitáció befejezéséhez.

A beruházás és kapcsolódó létesítményei javítják a település környezeti állapotát, segítve a fenntartható fejlődési pályára állását. Az alkalmazásra kerülő technológiák olyanok, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják az infrastruktúra és a település működését, segítik a fenntartható fejlődést.

A projekt infrastrukturális fejlesztési elemei, helyszínei:

I. Széchenyi liget és környezete: beavatkozási terület 49.124 m2.

A területen zöldfelületek, sétautak, játszótér, út, parkoló felületek voltak.

Megvalósult beavatkozások: A liget teljes felülete felújításra került, ezen belül sor került a zöldfelületek rekonstrukciójára, meglévő növényzet ápolására, beteg fák eltávolítására, új növények telepítésére. Rekreációs zöldterületek alakítottak ki, mint illatok kertje, rovarhotel, labirintus, tanösvények. Torna és futópálya, a vízhez csatlakozó stég létesült. Jelentős része a fejlesztésnek a játszótér bővítése és felújítása volt új tematikus játékelemekkel. A sétautak rekonstrukciója során új közlekedési felületek készültek, egyedi esőbeálló lett elhelyezve, új utcabútorokat helyeztek ki. A WC épülete is megújult. A Ligeti sor, liget melletti szakaszán az út, parkoló közlekedési felületének burkolat felújítására került sor. A közvilágítás is korszerűsítve lett, valamint térfigyelő rendszert telepítettek ki.

II. Gőzmalom tér – Aradi Vértanúk liget – Beliczey kert kialakítása: Beavatkozási terület 10.760 m2. Jelenleg a volt malom előtti területet az átmenő forgalom, autóbusz forduló és parkoló gépkocsik számára fenntartott töredezett burkolat jellemezte. A Beliczey villa melletti telek funkciótlan, elkerített zöldfelület volt.

Megvalósult beavatkozások: Jellemzően a zöldfelületek rekonstrukciójára és a felületük növelésére került sor. A téren az átmenő forgalom számára új burkolat készült, mellette kerékpáros, gyalogos közlekedési felületet alakítottak ki, autóbuszok számára kiszállóhely épült. A zöldfelületek növelése mellett személygépjárművek parkolására alkalmas terület is készült és a sétáló, pihenő gyalogosok számára megfelelő burkolt felületeket alakítottak ki, egyben létrejött a közvetlen kapcsolat a vízfelület és a tér között. A ligetben és a kúria mellett beteg fákat eltávolították,  új növényeket telepítettek és sétautakat, tanösvényeket alakítottak ki. A Beliczey kert megnyílt a lakosság számára, közterületként kapcsolódva a Gőzmalom térhez és Gyulai úti szakaszhoz. A területen az utcabútorok is megújultak. A közvilágítás is korszerűsítve lett, valamint ezen a területen is térfigyelő rendszert telepítettek.

III. Szobor sétány – Élővíz csatorna part: beavatkozási terület 11.231 m2.

Az Árpád sori sétányt avult parti zöldfelület jellemezte, a közvilágítás nem volt megfelelő.

Megvalósult beavatkozások: A vízpart közelében a Gyulai út felöli oldalon parti pihenőhelyeket, stéget alakítottak ki, látványelemekkel kiegészülve, ülőfelületek készültek. A vízparti területen a zöldfelületek rekonstrukciója során a beteg fákat eltávolították, új növényeket telepítettek. A szoborsétányon új burkolat készült, új bútorok elhelyezésével. A közvilágítás is korszerűsítve lett és kiegészült az új vízparti sétány megvilágításával, valamint ezen a területen is térfigyelő rendszert telepítettek.

IV. Kossuth téri volt állomás épületének felújítása /Gazdaságélénkítést szolgáló fejlesztés/: tervezett beavatkozás nettó alapterülete 72 m2.

A korszerűtlen épületben virág-, fodrászüzlet és büfé működik, valamint egy használaton kívüli WC blokk is található.

Megvalósult beavatkozások: Kereskedelmi és szolgáltató terek megújultak, átalakultak,  a kor követelményeinek megfelelően. A felújítás eredményeként az épület fűtése hatékonyabb energiafelhasználással történik, és már akadálymentesítési szempontból is megfelelő.

V. Kossuth tér és kapcsolódó terület részbeni felújítása:  beavatkozási terület 742 m2.

Megvalósult beavatkozások: A volt állomás épület körüli terület az épülethez és környezethez illesztetten megújult, biztosítva az akadálymentes közlekedési feltételeket. A szemközti, nagytemplom mögötti Anikó ivókút környezete szintén új burkolatot kapott, a zöldfelületek rekonstrukciójával párhuzamosan. A téren az utcabútorok felújítására is sor került, valamint térfigyelő kamerákat szereltek fel.

VI. Hunyadi tér rekonstrukciója: tervezett beavatkozási terület 4.009 m2.

Belvárosi tér korábban autóbusz pályaudvar volt, átmenő célforgalom, gépjármű parkoló jellemezte, rendezetlen, elhanyagolt felületekkel.

Megvalósult beavatkozások: Új zöldfelületek lettek kialakítva belvároshoz illő növények telepítésével. A térre jellemző átmenő forgalom biztosítása mellett, az autók számára rendezett parkolóhelyek épültek, új burkolt felülettel. A gyalogosok számára megfelelő szélességű járda burkolatot alakítottak ki, a közvilágítást is korszerűsítették, valamint ezen a területen is térfigyelő rendszer telepítése történt.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.05.10.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.3.2-15-BC1 – 2016-00001