TOP-6.4.1-15-BC1-2016-00001
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte sor – Gyulai úti, a Berényi úti és a Pataky László – Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény létrehozásával

Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Fenntartható városi közlekedésfejlesztés megvalósítása Békéscsabán a Körte sor – Gyulai úti, a Berényi úti és a Pataky László – Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény létrehozásával
Szerződött támogatás összege: 813 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése új hálózati elemek létesítésével a kerékpáros közlekedés biztonságának növelése céljából. További cél a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának emelése, valamint a térség levegőszennyezésének és zajterhelésének mérséklése.
A projekt leírása: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata – a korábban elfogadott Integrált Területi Programban meghatározottakkal összhangban – a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásra benyújtott pályázaton nyert támogatásból az alábbi fejlesztések megvalósítását, az elkészült létesítmények fenntartását és üzemeltetését vállalta: 1. Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése, 2. Berényi úti kerékpárút létesítése a Szarvasi út és a Széna utca között, 3. Pataky László utcai kerékpárút és Franklin utcai kerékpársáv létesítése. 1. Körte sori és Gyulai úti kerékpárút létesítése során a megvalósítandó kerékpáros hálózati elem biztosítja a városközpontból a Gyulai úton a CsabaPark bejáratáig már kiépült kerékpárút és a város legnagyobb lakótelepén a Lencsési úton meglévő kerékpárút, továbbá az Élővíz-csatorna gátján meglévő kerékpárúttal való összekötést. Ezeknek az útvonalaknak elődleges funkciója a lakóhely és a munkahelyek közötti napi forgalom lebonyolítása, valamint a rekreációs városi területek kerékpáros közlekedési hálózatba kapcsolása. A kerékpárút Körte sori szakasza az Élővíz-csatorna hídjától a Gyulai útig épült meg az út CsabaPark felőli oldalán, figyelembe véve annak jelentős forgalomvonzó hatását és nem utolsó sorban a kerékpárút elhelyezésére vonatkozó lakossági kezdeményezést. A Gyulai úti szakasz a CsabaPark bejáratától a Körte sorig kiépülve biztosítja a hálózat folytonosságát, egyben a városközpont és a peremterületek kapcsolatát. A Gyulai út mentén a Körte sor és az elkerülő úti körforgalmú csomópont közötti kerékpárút szakasz is megvalósult. 2. Berényi úti önálló kerékpárút létesítését indokolta, hogy az országos közúti hálózat részeként ezen az útszakaszon számottevő a tehergépkocsi és a buszforgalom, emiatt az útburkolat két szélén kijelölt kerékpársávon nem volt biztonságos a kerékpározás. A megvalósult kerékpáros hálózati elem kapcsolatot létesít a Szarvasi – Békési úti kerékpárút és a Mezőmegyer településrész felé vezető kerékpárút között. Az elkészült kerékpárforgalmi létesítmény a Berényi útnak a Szarvasi úttól a Széna utcáig terjedő szakaszát érinti. A Szarvasi útnál csatlakozik az ott meglévő Szarvasi – Békési úti kerékpárúthoz, mely a szomszédos Békés városig vezet, a Széna utcánál pedig a már szintén meglévő, Mezőmegyer településrész felé vezető kerékpárúthoz. Az útvonal elődleges funkciója a lakóhelyek és a munkahelyek közötti napi forgalom lebonyolítása. 3. Pataky László utcai kerékpárút és Franklin utcai kerékpársáv kapcsolatot létesít a városközpont és Jamina városrész között. A kerékpáros hálózat folytonossága, a városrészek egymás közötti kapcsolata és a munkahelyek elérhetősége végett kiemelt fontosságú a Franklin utcai kerékpárforgalmi létesítmény megvalósulása.
A vasút alatti, elkészült közúti és gyalogos-kerékpáros aluljáró átadása óta megnövekedett forgalom miatt is volt indokolt e hálózati elem egyidejű megvalósítása a Pataky László utcaival egyetemben. Ezek az útvonalak elsődleges funkciója a lakóhely és a munkahelyek közötti napi forgalom lebonyolítása. A megnövekedett gépjármű forgalom mellett jelentős a kerékpáros forgalom. A Pataky László utca a helyi közösségi közlekedés útvonal hálózatának része, a forgalmi adatok és a helyszíni adottságokat figyelembe véve önálló kerékpárút létesítését inadokolt. A Franklin utcától a Stromfeld Aurél utcáig a jobb oldalon a meglévő járda és az útburkolat közötti vízelvezető árok helyén önálló kétirányú kerékpárút létesítésére került sor, majd a Stromfeld Aurél utcától a Szarvasi útig egyesített elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épült. Utóbbi szakasz csatlakozott a Szeged – Békéscsaba vasútvonalon állami beruházásban megvalósult gyalogos-kerékpáros vasúti átjáróhoz és a 2015-ben megépült Szarvasi úti kerékpárúthoz. A Franklin utcai szakaszon (Varsányi Irén utcától a Pataky László utcáig) az út 8 méterre lett kiszélesítve a jobb (északi) oldal felé, ezzel megóvásra került a baloldalon található fasor. A kiszélesített úttest mindkét szélén 1,25 m széles kerékpársáv lett kijelölve.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.03.31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.4.1-15-BC1-2016-00001