TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00001
Energetikai korszerűsítés a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban

Kedvezményezett neve: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Projekt lebonyolítója: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Projekt címe:  Energetikai korszerűsítés a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégiumban
Beruházás helye:  Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
Szerződött támogatás összege: 206 500 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt célja:  A projektgazda Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéssel elősegíti az intézmény hatékonyabb energiahasználatát, racionálisabb energiagazdálkodást. A tulajdonában lévő épület energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése által hozzájárul a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez.

A Projekt megvalósításával hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság céljának eléréséhez, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) stratégiai céljának megvalósításához: az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre

A projekt leírása:  Fiúkollégium

A fejlesztés során a külső falak, az épület pincefödémje és padlásfödémje hőszigetelésre kerülnek. Az épület homlokzati ablakai és ajtói cserére kerülnek. Az épület fűtését 1 db 60 kW teljesítményű kondenzációs kazán fogja biztosítani, kazáncserével. A hőleadó rendszer korszerűsítése történik a fejlesztés során, a szükséges helyeken radiátor-, vezeték-, szerelvény csere lesz. Minden radiátorra új termosztatikus radiátorszelepek kerülnek felszerelésre. A melegvíz termelés az újonnan telepített kondenzációs kazánokkal, indirekt fűtési tárolóval történik.

Leánykollégium

A külső falak, az épület pincefödémje, padlásfödémje az első és második szint felett szigetelésre kerül. Az épület tetőfödémje azon a területen, ahol komfortteret határol szigetelésre kerül kőzetgyapot lemezekkel. Az épület homlokzati ablakai és ajtói cserére kerülnek. Az épület fűtését 1 db 80 kW teljesítményű kondenzációs kazán fogja biztosítja majd – kazáncsere történik. A hőleadó rendszer korszerűsítése is a fejlesztés része, a szükséges helyeken radiátor-, vezeték-, szerelvény csere, minden radiátorra új termosztatikus radiátorszelepek kerülnek felszerelésre. A melegvíz termelés az újonnan telepített kondenzációs kazánokkal, indirekt fűtési tárolóval történik. A projekt tervezés során a meglévő épület adottságaihoz mérten projektarányos akadálymentesítés történik. A környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok maradéktalanul betartásra kerülnek. A beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.

A projekt eredményeként a létesítmény energiaigénye és ennek következtében a ÜHG kibocsátás csökken. A projekt környezetének ökológiai állapotára és a vizek állapotára kockázata nem lesz. A beavatkozások tervezésekor a technológiasemlegesség az irányadó.

Pályázó vállalja a projekt 5 éves fenntartási kötelezettségét.

Várható eredmények:

Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (t): 56,97

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): 242.449,94

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primerenergia felhasználás-csökkenés (PJ/év): 0,0008

Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (m2): 2.558,98

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. március 31.
Projekt azonosítószáma:  TOP-6.5.1-15-BC1-2016-00001